Bezpłatne badania i konsultacje dietetyczne dla pacjentów ŁCM w wieku 40-60 lat!

W związku z realizacją projektu naukowego przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku serdecznie zapraszamy na bezpłatne badania laboratoryjne, profesjonalne konsultacje dietetyczne i analizę składu ciała z wykorzystaniem bioimpedancji elektrycznej wszystkich naszych pacjentów spełniających kryteria włączenia do projektu.

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne badania laboratoryjne, analizę składu masy ciała i konsultacje dietetyczne wszystkie osoby, które:

 1. posiadają deklarację wyboru lekarza POZ do naszej przychodni,
 2. mają od 40 do 60 lat,
 3. mają co najmniej trzy z pięciu kryteriów zespołu metabolicznego:
  1. zwiększony obwód talii – powyżej 80 cm u kobiet lub powyżej 94 cm u mężczyzn,
  2. ciśnienie tętnicze skurczowe powyżej 130 mmHg i/lub rozkurczowe powyżej 85 mmHg, bądź rozpoznane nadciśnienie tętnicze,
  3. podwyższony poziom cukru (glukozy)  na czczo –  powyżej 100 mg/dl lub rozpoznanie cukrzycy typu 2,
  4. podwyższony poziom triglicerydów – powyżej 150 mg/dl lub rozpoznanie hipertriglicerydemii,
  5. obniżony poziom cholesterolu HDL poniżej 50 mg/dl u kobiet lub poniżej 40 mg/dl u mężczyzn lub rozpoznanie tego zaburzenia lipidowego.

Badania przeprowadzane są w ramach projektu naukowego pt. „Ocena sposobu żywienia, stanu odżywienia i skuteczności terapii żywieniowej u pacjentów z zespołem metabolicznym” we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. Wszystkie badania dla pacjentów są zupełnie bezpłatne!

Porady dietetyczne i opiekę nad pacjentami zapewnia wykwalifikowany dietetyk – Marta Rożniata. Wyniki z badań zostaną przekazane wyłącznie w formie anonimowej dla pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego.

 

 

Jak realizowane są badania?

 1. Wizyta I – Na pierwszym spotkaniu dietetyk przeprowadzi: wywiad dietetyczny, pomiary masy ciała, wzrostu, obwodu talii, analizę składu ciała z wykorzystaniem impedancji bioelektrycznej,
 2. Wizyta II – Na drugim spotkaniu pobrany zostanie materiał do badań laboratoryjne krwi w zakresie cholesterol całkowity, cholesterol LDL, cholesterol HDL, trójglicerydy, glukoza na czczo,
 3. Wizyta III – Na trzecim spotkaniu dokonana zostanie ocena wykonanych badań i na tej podstawie wydane zostaną zalecenia terapeutyczne,
 4. Wizyta IV – Po trzech miesiącach zrealizowane zostanie badanie kontrolne (identyczne jak podczas wizyty I) w trakcie którego dietetyk dokona oceny wpływu zastosowanej diety i zmiany stylu życia na stan zdrowia pacjenta.

Jeśli chcesz skorzystać z bezpłatnych badań – zarejestruj się: 862 166 555.