Bezpłatne badania profilaktyczne w kierunku chorób układu krążenia

Bezpłatne badania profilaktyczne w kierunku chorób układu krążenia oraz możliwość konsultacji dietetycznej dla osób w wieku 35, 40, 45, 50 lub 55 lat!

Bezpłatne badania profilaktyczne w kierunku chorób układu krążenia! Jeśli w tym roku masz 35, 40, 45, 50 lub 55 lat i nie masz rozpoznanej choroby sercowo-naczyniowej to masz prawo do skorzystania z  Programu Profilaktycznego Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (ChUK)!

Świadczenia w ramach programu obejmują:

  • wywiad w kierunku ChUK,
  • komplet badań laboratoryjnych: cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy, glukoza na czczo,
  • pomiary masy ciała i wzrostu, ocenę BMI,
  • pomiary ciśnienia tętniczego.

UWAGA – Osoby, u których zostanie stwierdzone podwyższone ryzyko chorób układu krążenia, mogą zostać skierowane przez lekarza na bezpłatną, profesjonalną konsultację z dietetykiem dr n. med. Angeliką Charkiewicz lub mgr Martą Rożniatą.

Więcej informacji na temat bezpłatnych programów profilaktycznych dostępnych jest w zakładce PROFILAKTYKA