Bezpłatne badania profilaktyczne

Z bezpłatnych badań mogą skorzystać wszystkie osoby pracujące w woj. podlaskim (poza osobami prowadzącymi gospodarstwo rolne) w wieku 25-50 lat.

                                                                               

 

Jeśli spełniasz powyższe kryteria możesz otrzymać:

  1. kompleksowe pomiary antropometryczne (określenie wskaźnika BMI, WHR), pomiary ciśnienia, badania biochemiczne z wykorzystaniem szybkich testów paskowych w zakresie cholesterol całkowity, chol. HDL, glukoza,
  2. poradę lekarską obejmującą analizę i oszacowanie ryzyka chorób układu krążenia, nowotworów i depresji,
  3. jeśli w wyniku badań wykryty zostanie co najmniej jeden czynnik ryzyka – dwie porady edukacji zdrowotnej realizowane przez dietetyka lub specjalistę zdrowia publicznego

Badania pracowników mogą być realizowane w zakładach pracy, lub jeśli nie będzie to możliwe, w przychodni Łomżyńskiego Centrum Medycznego. Zadzwoń i umów się na badania – 862 166 555. Projekt  współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Poszukujemy zakładów pracy zainteresowanych badaniami profilaktycznymi dla pracowników.
Zapraszamy do współpracy!