Gabinet Rehabilitacyjny ŁCM

Od A jak Akademia Rodzica do Gabinetu Rehabilitacji Łomżyńskiego Centrum Medycznego. Pędzimy do przodu z nowymi możliwościami dla naszych pacjentów. 

W połowie stycznia uruchomiliśmy nowoczesny Gabinet Rehabilitacji dla osób, którym doskwierają bóle krędosłupa i stawów. Wszystko to na potrzeby szybszej dostępności do coraz bardziej pożądanej formy terapii. Obiekt poświęcił przyjaciel i pacjent Centrum ks. prałat Jerzy Abramowicz, życząc wszelkiej pomyślności i łask Bożych. Mamy nadzieję, że pozyskany sprzęt oraz fachowy personel zapewnią dobrą kondycję naszym pacjentom.