Palisz? – Sprawdź swoje płuca!

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym Programie Profilaktyki Chorób Odtytoniowych, w tym Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP).

Program adresowany jest dla osób powyżej 18 roku życia palących papierosy, które nie miały wykonywanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POChP w ciągu ostatnich 3 lat, u których nie stwierdzono wcześniej POChP potwierdzonej badaniem spirometrycznym.

W Polsce palenie tytoniu jest szeroko rozpowszechnione i znacząco wpływa na jakość oraz długość życia. Pali ok. 9 milionów dorosłych Polaków. Skala i niekorzystne wzory palenia tytoniu w Polsce doprowadziły do epidemii chorób odtytoniowych i pogorszenia się stanu zdrowia społeczeństwa polskiego. Umieralność na nowotwory płuca, chorobę występującą prawie wyłącznie u palaczy tytoniu, jest w Polsce na jednym z najwyższych poziomów na świecie. Palenie jest odpowiedzialne za ok. 40% przedwczesnych zgonów w populacji mężczyzn, a corocznie z powodu schorzeń odtytoniowych umiera przedwcześnie ok. 50 tys. Polaków.

Jeśli chcesz sprawdzić na ile wydolne są twoje płuca i czy nie masz POCHP. Skorzystaj z badań realizowanych w ramach Programu Profilaktyki Chorób Odtytoniowych, w tym Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP).

Program obejmuje: zebranie wywiadu przez lekarza dotyczącego palenia tytoniu i stopnia uzależnienia od nikotyny, badanie przedmiotowe (masa ciała, wzrost, ciśnienie tętnicze krwi) oraz badanie spirometryczne dla osób kwalifikujących się do profilaktyki POCHP, edukację każdego świadczeniobiorcy dotyczących skutków palenia tytoniu, poradę antynikotynowa z zaplanowaniem terapii odwykowej).