Pierwszorazowy pacjent w ŁCM musi wiedzieć, że…

Na potrzeby realizacji nowego standardu opieki nad pacjentem pierwszorazowym w POZ uruchomiliśmy wizytę pielęgniarską w gabinecie nr 104. Każdy nowo zadeklarowany pacjent trafia w pierwszej kolejności do Gabinetu Pielęgniarki.

Obecnie w Łomżyńskim Centrum Medycznym wdrożeniem nowego pacjenta zajmuje się zespół medyków. W jego skład wchodzą pielęgniarki, położne i lekarze POZ. Na potrzeby realizacji nowego standardu opieki nad pacjentem pierwszorazowym w POZ uruchomiliśmy wizytę pielęgniarską w gabinecie nr 104. Każdy nowo zadeklarowany pacjent, oczywiście jeżeli nie wymaga natychmiastowej konsultacji lekarskiej, trafia w pierwszej kolejności do Gabinetu Pielęgniarki.

Tam w komfortowych warunkach pielęgniarka profesjonalnie dokonuje wstępnego rozpoznania potrzeb zdrowotnych nowego pacjenta. Wizyta pielęgniarska to przede wszystkim czas na edukację pacjenta. Nie tylko zdrowotną, ale również organizacyjną. Pacjent otrzymuje wówczas informacje o dostępnych w ŁCM sposobach realizacji jego potrzeb zdrowotnych. Zdobywa informacje jak poruszać się po Centrum. Poznaje naszą strukturę organizacyjną, ofertę w ramach umowy z NFZ, jak również zakres usług komercyjnych.

W trakcie wizyty pielęgniarka między innymi:

  • przeprowadza wywiad ogólny z pacjentem,
  • wykonuje i zapisuje pomiary podstawowych parametrów stanu ogólnego,
  • zleca niezbędne badania laboratoryjne,
  • skanuje istotne dokumenty dotyczące stanu zdrowia pacjenta,
  • rozpoczyna realizację programów profilaktycznych i decyduje, czy zasadne jest w tym momencie wyznaczenie terminu wizyty w gabinecie lekarskim.

W zespole medyków POZ swoje miejsce znalazły również położne. Ich rolą jest objęcie opieką nowo zadeklarowanych rodziców noworodka. Wdrożenie tej grupy pacjentów odbywa się w ich miejscu zamieszkania, co daje niewątpliwy komfort obojgu ze stron.

Dochodzą do nas słuchy, że wprowadzenie tego rodzaju pracy zespołowej w innych placówkach przyniosło bardzo wymierne korzyści. Odnotowano m.in.: obniżenie ilości niezasadnych wizyt w gabinecie lekarskim, podwyższenie poziomu wiedzy pacjentów w zakresie samokontroli, czy podwyższenie odsetka pacjentów biorących udział w programach profilaktycznych. Jednym słowem warto podejmować wyzwania.

Pierwsze wizyty pacjentów w gabinecie pielęgniarki już za nami. Na efekty pracy zespołowej trzeba będzie jeszcze poczekać. Cieszy natomiast fakt, że nowe i odpowiedzialne zadania powierzone pielęgniarkom i położnym POZ nieustannie wpływają na rosnący prestiż tych zawodów.