Recepcja:
862 166 555
recepcja@medycynalomza.pl

Poradnia dietetyczna

Ciągle poznajemy naszych pacjentów i ich problemy, dlatego utworzyliśmy Poradnię dietetyczną, w której do zagadnień diety podchodzimy przez pryzmat wiedzy i doświadczeń klinicznych. Tutaj również niezbędne jest gruntowane badanie podmiotowe i przedmiotowe, wykonanie diagnostyki składu ciała przy użyciu metody bioimpedancji elektrycznej (BIA), na miejscu realizujemy pełen zakres badań laboratoryjnych, zapewniamy możliwość konsultacji lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych, hipertensjologii, gastroenterologii i nefrologii.

Współpracujemy z najlepszymi dietetykami w regionie dr n. med. Angeliką Charkiewicz oraz mgr Martą Rożniatą.

W naszej Poradni oferujemy następujące świadczenia medyczne:

1. Konsultacja dietetyczna pierwszorazowa

Na pierwszej wizycie odbywa się:

Badanie podmiotowe (wywiad kliniczny) dotyczące:

 • aktualnych problemów dietetycznych,
 • zgłaszanych chorób współistniejących,
 • preferencji i nawyków żywieniowych,
 • stylu życia, palenie tytoniu i stosowania używek,
 • aktywności fizycznej,
 • przyjmowanych leków i suplementów diety,
 • alergii i nietolerancji pokarmowych,
 • obciążenia genetycznego i rodzinnego,
 • czynniki środowiskowych mogące mieć wpływ na stan zdrowia.

Badanie przedmiotowe (fizykalne) obejmujące:

 • pomiar masy ciała i wzrostu, określenie wskaźnika BMI,
 • pomiar ciśnienia tętniczego krwi i tętna,
 • pomiar obwodu talii i bioder i określenie wskaźnika WHR.

Na podstawie badania podmiotowego i przedmiotowego dietetyk dokonuje oceny stanu zdrowia w zakresie chorób i problemów dieto-zależnych, wskaże ewentualne błędy żywieniowe i określi cel i środki dalszego postępowania dietetycznego. W razie potrzeby dietetyk zaleci wykonanie badań laboratoryjnych dostępnych na miejscu w Centrum Diagnostyczno-Leczniczym. W przypadku podejrzenia chorób dieto-zależnych jak (np. nietolerancji pokarmowej i alergii, anoreksji, bulimii, chorób gastrologicznych, cukrzycy, anemii, niedożywieniu, czy otyłości) dietetyk może dokonać konsultacji z lekarzem Centrum Diagnostyczno-Leczniczego lub zlecić bezpośrednią konsultację u lekarza specjalisty. Czas wizyty wynosi około 30 min.

2. Analiza składu ciała z wykorzystaniem impedancji bioelektrycznej

Przy pomocy profesjonalnego analizatora składu ciała (InBody 230 firmy Biospace) metodą impedancji bioelektrycznej (BIA, bioelectrical impedance) ocenione zostaną następujące parametry składu i metabolizmu organizmu pacjenta.

Analizator bada i określa m.in.:

 • masę ciała,
 • masę mięśni szkieletowych,
 • masę tkanki tłuszczowej,
 • całkowitą objętość wody w organizmie,
 • beztłuszczową masę ciała,
 • BMI,
 • procentową zawartość tkanki tłuszczowej,
 • wskaźnik talia-biodro (WHR),
 • podstawową przemianę materii (BMR),
 • segmentalną analizę tkanki tłuszczowej i beztłuszczowej (prawego i lewego ramienia, prawej i lewej nogi, tułowia),
 • kontrola tłuszczu,
 • kontrola mięśni,
 • impedancja każdego z segmentu.

Badanie obejmuje pomiar i omówienie uzyskanych wyników analizy składu masy ciała.  Podstawowy wydruk z badania wydawany jest pacjentowi.

Na podstawie pozyskanych wyników dietetyk precyzyjnie (lepiej niż w przypadku tradycyjnych pomiarów antropometrycznych) oceni stan kliniczny pacjenta dzięki czemu będzie w stanie ułożyć dokładny program postępowania dietetycznego. Badanie to służy także do monitorowania procesu redukcji masy ciała pacjenta poprzez kontrolę  na ile spalana jest tkanka tłuszczowa w stosunku do tkanki nietłuszczowej dzięki czemu można odpowiednio modyfikować zalecenia dietetyczne i treningowe odpowiednio do aktualnych potrzeb organizmu.

3. Pakiet dietetyczny

Świadczenie wykonywane jest, po wizycie pierwszorazowej, jeśli pacjent zdecyduje się na podjęcie terapii i realizację programu dietetycznego.

Świadczenie obejmuje:

 1. Konsultację dietetyczną - Podczas konsultacji dietetyk dokona szczegółowego wywiadu żywieniowego, określi preferencje żywieniowe, upodobania i styl życia pacjenta. W trakcie konsultacji ocenia się dotychczasową podaż energii, białek, tłuszczów i węglowodanów oraz określa zalecaną podaż tych elementów. Dietetyk określa nieprawidłowości i błędy żywieniowe i omawia ich włpyw na stan zdrowia. Na tej podstawie określa się indywidualne zalecenia dietetyczne oraz układa szczegółową dietę na każdy dzień terapii.
 2. Ułożenie diety i wydanie przewodnika żywieniowego. Dieta ułożona będzie tak aby była urozmaicona, zgodna z zasadami zdrowego żywienia i odpowiednia do stanu klinicznego pacjenta, a z drugiej strony realna i przystępna aby była chętnie stosowana. Przewodnik żywieniowy zawiera:
  • Dane z badania podmiotowego i przedmiotowego uzyskane podczas wizyty pierwszorazowej. Rozpoznanie, problemu dietetycznego wykaz nieprawidłowości i błędów żywieniowych i ich wpływ na stan zdrowia, zalecenia i wskazówki dietetyczne.
  • Szczegółowy wydruk z analizy składu ciała (jeśli pacjent korzystał z tej usługi).
  • Dokładnie rozpisany plan dietetyczny w formie jadłospisu  na każdy dzień terapii (od 14 do 21 dni w zależności od problemu zdrowotnego) Tabelaryczny wykaz zawierać będzie wykaz od 4 do 5 zalecanych posiłków w trakcie dnia z określeniem potraw
   i przepisów ich przygotowania, masy produktów,  energetyczności, podaży białka, tłuszczów i węglowodanów.
  • Zalecenia w zakresie stylu życia oraz aktywności fizycznej (wraz z określeniem formy i ilości zalecanego wysiłku fizycznego)
  • W przypadku wskazań klinicznych - zalecane suplementy diety z określeniem wskazań i sposobu stosowania.
 3. Jedna wizyta kontrolna w trakcie stosowania diety. Termin wizyty zostanie ustalony indywidualnie w zależności od długości trwania diety i realizacji celów terapii dietetycznej. W trakcie wizyty kontrolnej wykonane zostaną pomiary masy ciała i wybrane badania przedmiotowe, ocenione będą postępy wprowadzonych zasad odżywiania, objaśnione zostaną wątpliwości i niejasności związanych
  z wprowadzonymi zmianami.

Przed świadczeniem należy wypełnić dzinniczek żywieniowy (pobierz) i przynieść go ze sobą na wizytę.

 

4. E-monitoring stanu zdrowia pacjentów z ChUK

Świadczenie przeznaczone jest dla osób z chorobami układu krążenia i/lub cukrzycą, a także nadwagą/otyłością i hiperlipidemią. Świadczenie obejmuje:

 1. Wszystkie usługi wymienione w pakiecie dietetycznym. Rola dietetyka będzie skupiona na prowadzeniu i monitorowaniu terapii dietetycznej pod kątem zaburzeń gospodarki cukrzycowej, lipidowej oraz kontroli masy ciała i ciśnienia tętniczego.
 2. Wykonanie pakietu badań laboratoryjnych: w tym poziomu glukozy na czczo, cholesterolu całkowitego, frakcji LDL, HDL
  i trójglicerydów. Określenie kardiologicznego wskaźnika SCORE (ang. Systematic Coronary Risk Evaluation) -  ryzyka wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego.
 3. Wydanie karty pacjenta ŁCM, dającej dostęp do indywidualnego e-konta pacjenta. Dzięki e-koncie pacjent uzyskuje:
  • Możliwość monitorowania parametrów zdrowotnych takich jak: masa ciała, wzrost, BMI, ciśnienie krwi, puls, poziom glukozy poprzez elektroniczne dzienniczki pomiarów. Dzięki aplikacji istnieje możliwość przypominania o wykonywaniu pomiarów, a także udostępniania wyników pomiarów dla dietetyka, pielęgniarki lub lekarza przez aplikację używaną w przychodni Centrum Diagnostyczno-Leczniczego.
  • Dostęp do wyników badań laboratoryjnych (np.glukozy, lipidogramu) on-line wykonanych w Centrum Diagnostyczno-Leczniczym.
  • Możliwość monitorowania i ostrzeżeń na temat interakcji i uczuleń pomiędzy różnymi lekami, a także lekami i żywnością. Informacje na ten temat będą dostępne nie tylko dla pacjenta, ale również dla lekarzy przepisujących leki i farmaceutów w aptekach uczestniczących w sieci OSOZ.
  • Możliwość śledzenia kosztów leków i wyszukiwania zamienników, rejestracji on-line do lekarzy i wiele innych. 

Przed świadczeniem należy wypełnić dzinniczek żywieniowy (pobierz) i przynieść go ze sobą na wizytę.

 

5. Konsultacja dietetyczna kolejna

Jeśli pacjent uzna, że potrzebuje dodatkowej porady dietetyka poza wizytą kontrolną zawar­­tą w pakiecie dietetycznym lub usłudze
e-monitoringu pacjenta z ChUK wtedy każda taka wizyta będzie tańsza od wizyty pierwszorazowej. Podczas wizyt kolejnych na życzenie pacjenta dietetyk może dokonać ponownych pomiarów masy ciała i analizy składu ciała, ocenić postępy wprowadzonych zasad odżywiania, omówić i objaśnienie wątpliwości i niejasności związanych z wprowadzonymi zmianami, lub np. zmienić dietę zgodnie z oczekiwaniami pacjenta.

Uwagi do porad w poradni dietetycznej:

 1. Pacjenci obciążeni chorobami dieto-zależnymi, a zadeklarowani w przychodni POZ Łomżyńskiego Centrum Medycznego mają możliwość bezpłatnej konsultacji prowadzonej terapii dietetycznej z lekarzem POZ (pediatra lub lekarz chorób wewnętrznych).
 2. Pacjenci, którzy nie są zadeklarowani w przychodni POZ Łomżyńskiego Centrum Medycznym mają możliwość konsultacji prowadzonej terapii dietetycznej z lekarzem POZ (pediatra lub lekarz chorób wewnętrznych) zgodnie z cennikiem obowiązującym w ŁCM.
 3. Istnieje również możliwość konsultacji specjalistycznych z lekarzem gastroenterologii, nefrologii, hipertensjologii i kardiologii.

 

 

Konsultacje dietetyczne są również niewzykle ważne w profilaktyce chorób układu krążenia. Zapraszamy na film: