Poradnia psychologiczna

Znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej lub zawodowej? Masz trudności w relacjach z innymi ludźmi?

Doświadczasz stanu niepokoju, lęku lub ciągłego stresu? Zmagasz się z obniżonym nastrojem lub stanem depresyjnym?

Potrzebujesz wsparcia w chorobie lub motywacji w realizacji zaleceń lekarskich? … są setki powodów dla których warto skorzystać z profesjonalnej pomocy psychologicznej by dokonać zmian na lepsze w życiu swoim i swoich najbliższych. 

Zapraszamy na rozmowę z psychologiem z Łomżyńskiego Centrum Medycznego, mgr Piotrem Lewańczukiem, którą w magazynie o zdrowiu przeprowadził dr n.med. Waldemar Pędziński:

 

W Łomżyńskim Centrum Medycznym stworzyliśmy Poradnię Psychologiczną, w której doświadczony psycholog udziela pomocy młodzieży, osobom dorosłym oraz parom. Zapewniamy następujący zakres profesjonalnych usług psychologicznych:

Pomoc psychologiczna  – To forma skierowana głównie do osób zdrowych, przeżywających różnego rodzaju okresowe trudności i problemy życiowe. Celem jest poprawa sytuacji osoby, która potrzebuje wsparcia. Jedno spotkanie trwa 50 minut i jest zupełnie niezobowiązujące. Spotkanie odbywa się w atmosferze poufności, pełnej akceptacji, szacunku i zaufania.

Psychoterapia indywidualna (młodzież i dorośli) – Problemy pacjenta w psychoterapii mogą być podobne jak w pomocy psychologicznej. Jednak psychoterapia jako proces wiąże się z regularnością, dlatego skierowana jest do osób, które chcą dokonać zmian
w swoim życiu, a nie potrzebują jedynie doraźnej pomocy. Celem psychoterapii jest lepsze zrozumienie i akceptacja siebie oraz zmodyfikowanie mechanizmów psychologicznych, odpowiedzialnych za pojawianie się różnych problemów natury psychicznej.

Terapia par, małżeństw, rodzin- Skierowana jest do osób mających problemy pojawiające się w związku (lub w rodzinie), w tym problemy w komunikacji, problemy wynikające z uniezależnieniem od wpływów rodziców lub teściów, trudności związane z wychowywaniem dzieci. Terapia może okazać się konieczna przed lub w trakcie rozwodu, w szczególności gdy wymaga tego dobro dziecka.

Trening asertywności – Trening polega na uczeniu się zachowań asertywnych. Za pomocą różnego rodzaju metod klient uczy się zasad komunikacji; rozwiązywania problemów interpersonalnych; asertywnego odmawiania; asertywnego wyrażania własnych myśli, poglądów
i potrzeb; wyrażania zdania bez urażania uczuć innych osób. Trening asertywności ma również na celu pogłębianie samoświadomości oraz podwyższanie samooceny.

Wsparcie psychologiczne w procesie diagnostyczno-leczniczym – W zależności od problemu zdrowotnego z jakim mierzy się pacjent i etapu choroby, wsparcie psychologiczne może polegać m.in. na pomocy w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej, wsparciu motywacyjnym w „walce z chorobą”, pomocy w adaptacji do choroby, nauki relaksacji i radzenia sobie z problemami, które towarzyszą chorobie. Wsparcie może polegać również na motywowaniu i pomocy w realizacji celów terapeutycznych wyznaczonych przez lekarza lub dietetyka np. w redukcji masy ciała, przestrzeganiu diety lub zerwaniu z nałogiem.