Recepcja:
862 166 555
recepcja@medycynalomza.pl

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA

Znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej lub zawodowej? Masz trudności w relacjach z innymi ludźmi?

Doświadczasz stanu niepokoju, lęku lub ciągłego stresu? Zmagasz się z obniżonym nastrojem lub stanem depresyjnym?

Potrzebujesz wsparcia w chorobie lub motywacji w realizacji zaleceń lekarskich? ... są setki powodów dla których warto skorzystać z profesjonalnej pomocy psychologicznej by dokonać zmian na lepsze w życiu swoim i najbliższych. 

Zapraszamy na rozmowę z psychologiem z Łomżyńskiego Centrum Medycznego, mgr Piotrem Lewańczukiem, którą w magazynie
o zdrowiu przeprowadził dr n.med. Waldemar Pędziński:

 

W Łomżyńskim Centrum Medycznym stworzyliśmy Poradnię Psychologiczną, w której doświadczony psychoterapeuta - magister psycholog udziela pomocy młodzieży, osobom dorosłym oraz parom. Zapewniamy następujący zakres profesjonalnych usług psychologicznych:

Pomoc psychologiczna  - To forma skierowana głownie do osób zdrowych, przeżywających różnego rodzaju okresowe trudności
i problemy życiowe. Celem jest poprawa sytuacji osoby, która potrzebuje wsparcia. Jedno spotkanie trwa 50 minut i jest zupełnie niezobowiązujące. Spotkanie odbywa się w atmosferze poufności, pełnej akceptacji, szacunku i zaufania.

Psychoterapia indywidualna (młodzież i dorośli) - Problemy pacjenta w psychoterapii mogą być podobne jak w pomocy psychologicznej. Jednak psychoterapia jako proces wiąże się z regularnością, dlatego skierowana jest do osób, które chcą dokonać zmian
w swoim życiu, a nie potrzebują jedynie doraźnej pomocy. Celem psychoterapii jest lepsze zrozumienie i akceptacja siebie oraz zmodyfikowanie mechanizmów psychologicznych, odpowiedzialnych za pojawianie się różnych problemów natury psychicznej.

Terapia par, małżeństw, rodzin- Skierowana jest do osób mających problemy pojawiające się w związku (lub w rodzinie), w tym problemy w komunikacji, problemy wynikające z uniezależnieniem od wpływów rodziców lub teściów, trudności związane z wychowywaniem dzieci. Terapia może okazać się konieczna przed lub w trakcie rozwodu, w szczególności gdy wymaga tego dobro dziecka.

Trening asertywności - Trening polega na uczeniu się zachowań asertywnych. Za pomocą różnego rodzaju metod klient uczy się zasad komunikacji; rozwiązywania problemów interpersonalnych; asertywnego odmawiania; asertywnego wyrażania własnych myśli, poglądów
i potrzeb; wyrażania zdania bez urażania uczuć innych osób. Trening asertywności ma również na celu pogłębianie samoświadomości oraz podwyższanie samooceny.

Wsparcie psychologiczne w procesie diagnostyczno-leczniczym - W zależności od problemu zdrowotnego z jakim mierzy się pacjent
i etapu choroby wsparcie psychologiczne może polegać m.in. na pomocy w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej, wsparciu motywacyjnym w "walce z chorobą", pomocy w adaptacji do choroby, nauki relaksacji i radzenia sobie z problemami które towarzyszą chorobie. Wsparcie może polegać również na motywowaniu i pomocy w realizacji celów terapeutycznych wyznaczonych przez lekarza lub dietetyka np. w redukcji masy ciała, przestrzeganiu diety lub zerwaniu z nałogiem. 

Oferujemy badania psychologiczne kierowców - psychotesty w pełni wyposażonej Pracowni psychologicznej. Zapewniamy badania dla następujących grup osób:

 • kierowcy, kierowcy zawodowego
 • kandydata na kierowcę
 • kierowcy pojazdu uprzywilejowanego
 • instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów
 • kandydatów na instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na egzaminatorów
 • osób po przekroczeniu limitu 24 punktów karnych; po spowodowaniu wypadku; po zatrzymaniu za jazdę pod wpływem alkoholu

Badanie polega na ocenie osoby badanej pod względem cech osobowości, sprawności intelektualnej oraz sprawności psychomotorycznej. Czas trwania badania zależy od jego rodzaju oraz od tempa pracy osoby badanej. Zawsze staramy się, aby badanie przebiegało sprawnie, dbając przy tym o indywidualne potrzeby klienta. Podczas badania klient znajduje się pod opieką psychologa, który rozmawia, tłumaczy
i wyjaśnia. Badanie kończy się omówieniem wyników uzyskanych przez klienta i wydaniem odpowiedniego orzeczenia.

Na badania psychologiczne należy zabrać ze sobą: dowód osobisty, prawo jazdy (jeśli nie zostało odebrane), skierowanie na badanie
(jeśli zostało wydane), okulary (jeśli badany ich używa). Zaleca się aby osoba badana była wyspana i wypoczęta.

Więcej o pracowni psychotechnicznej w magazynie o zdrowiu, pt."Co słychać, Panie Doktorze?", zapraszamy:

 

Program psycho-korekcyjny dla kierowców

Program skierowany głównie dla kierowców zatrzymanych przez policję za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Jest to zazwyczaj jedno indywidualne spotkanie z psychologiem, które kończy się wydaniem stosownego zaświadczenia.

Cele programu:

 • rozpoznanie problemu alkoholowego
 • psychoedukacja – przekazanie wiedzy na temat wpływu alkoholu na funkcjonowanie człowieka
 • korygowanie niewłaściwych przekonań oraz mitów związanych ze spożywaniem alkoholu
 • poruszenie tematyki wpływu społecznego oraz społecznego przyzwolenia na nadużywanie alkoholu
 • edukacja na temat zagrożenia, jakie niesie za sobą jazda w stanie nietrzeźwości.