Recepcja:
862 166 555
recepcja@medycynalomza.pl

Praca dla Położnej

2018-07-04

Łomżyńskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. poszukuje położnej pragnącej podjąć pracę w nowoczesnym, prężnie rozwijającym się

Centrum Diagnostyczno-Leczniczym.
Oczekujemy:
1) posiadania prawa wykonywania zawodu,

2) odpowiedniego wykształcenia:

  1. tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub
  2. tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa: środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub
  3. ukończony kurs kwalifikacyjnyw dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub
  4. ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub
  5. rozpoczęte szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub
  6. rozpoczęty kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub
  7. tytuł zawodowy magistra położnictwa,

2) autentycznego zaangażowania w pracę i chęci rozwoju zawodowego,
3) wysokiej kultury osobistej.

Oferujemy:
1) Elastyczne formy zatrudnienia (umowa zlecenie, umowa kontraktowa)

2) Komfortowe warunki pracy w nowoczesnej organizacji i młodym zespole,

3) Możliwość stabilnej pracy i awansu zawodowego,
4) Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
5) Szkolenie wstępne z zakresu organizacji pracy, obsługi elektronicznej dokumentacji medycznej, umiejętności wykonywania zadań na stanowisku pracy.


Sposób rekrutacji:
1) CV wraz z listem motywacyjnym należy przesłać na adres sekretariat@medycynalomza.pl do dnia 22 lipca 2018 roku.
2) Z wybranymi osobami odbędziemy rozmowę rekrutacyjną w terminie do dnia 5 sierpnia 2018 roku.
3) Przed podpisaniem umowy o pracę oczekujemy odbycia szkolenia wstępnego we wspólnie ustalonych dniach i godzinach w ramach umowy o wolontariat.