Bezpłatny Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia!

Od szeregu lat blisko połowa wszystkich zgonów w naszym kraju spowodowana jest chorobami układu krążenia. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z przyczyn kardiologicznych każdego roku umiera w Polsce ponad 177 tys. osób, co stanowi około 45,8 proc. wszystkich zgonów. Sprawdź czy nie jesteś w grupie podwyższonego ryzyka?

W programie mogą wziąć udział wszystkie osoby w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia.

Realizacja programu polega na badaniach biochemicznych krwi (poziom wszystkich frakcji cholesterolu oraz glukozy), pomiarach ciśnienia tętniczego krwi, pomiarach antropometrycznych, a także ocenie ryzyka wystąpienia chorób sercowo – naczyniowych na podstawie  indywidualnych czynników ryzyka. Wszyscy uzyskają konsultację lekarską uzyskanych wyników, a w przypadku wysokiego ryzyka fachową konsultację profesjonalnego dietetyka!