Akredytacja

Akredytacja na szkolenie specjalizacyjne lekarzy z dziedziny medycyny rodzinnej

Akredytacja do prowadzenia staży podyplomowych dla lekarzy z dziedziny medycyny rodzinnej

Akredytacja kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych