Rejestracja do poradni specjalistycznych

Umów się na wizytę do poradni specjalistycznych (AOS):

  1. elektronicznie za pomocą poniższego formularza 
  2. telefonicznie 862 166 555 
  3. osobiście w Recepcji ŁCM przy ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 9 w Łomży

To my skontaktujemy sie z Państwem w celu ustalenia terminu wizyty.

Uwaga pacjenci rejestrujący się do poradni specjalistycznych na wizyty pierwszorazowe w ramach NFZ  (pacjenci ze skierowaniem):

– pacjent ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania w ciągu 14 dni od momentu dokonania rejestracji,
– oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą,
– niedostarczenie oryginału skierowania w powyższym terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących.

Formularz

Poradnia

Dane pacjenta

Rodzaj wizyty

8 + 2 =