Recepcja:
862 166 555
recepcja@medycynalomza.plNasz personel

 • Lekarze
  rozwiń

  • Agnieszka Karwowska
   Specjalista pediatrii i kardiologii dziecięcej

   Absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku, kierunek lekarski. Na co dzień pracuje w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce na oddziale dziecięcym. W Łomżyńskim Centrum Medycznym od 2016 roku przyjmuje najmłodszych pacjentów w poradni kardiologicznej.

  • Agnieszka Sobocińska - Zaremba
   Specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

   Ukończyła Akademię Medyczną w Gdańsku. W Łomżyńskim Centrum Medycznym dokonuje opisów i interpretacji zdjęć RTG.

  • Alina Stawecka
   Lekarz w trakcie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej

   Obecnie ostatni rok realizuje specjalizacje z radiologii i diagnostyki obrazowej. Szkolenie specjalizacyjne odbywała w Szpitalu w Łomży oraz Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Od 9 kwietnia będzie przyjmowała pacjentów w Pracowni USG.

  • Aneta Monika Mazuruk
   Specjalista kardiologii

   Ukończyła Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Na co dzień pracuje na oddziale kardiologii w SP ZOZ MSW w Białymstoku. W Łomżyńskim Centrum Medycznym od 2016 roku przyjmuje dorosłych pacjentów w poradni kardiologicznej. W listopadzie 2016 roku uzyskała tytuł specjalisty kardiologii.

  • Anita Kuć
   Lekarz w trakcie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej

   Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, aktualnie pracuje w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku, zajmuje się badaniami USG Doppler. W Łomżyńskim Centrum Medycznym wykonuje badania USG, specjalizuje się w badaniach dopplerowskich i USG piersi.

  • Anna Jastrzębska
   Lekarz w trakcie specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych

   Tytuł lekarza uzyskała na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Aktualnie realizuje specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych w SP ZOZ MSW w Białymstoku, a w naszym Centrum przyjmuje dorosłych pacjentów w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

  • Anna Maria Szumowska – Pędzińska
   Specjalista pediatrii i kardiologii

   W Łomżyńskim Centrum Medycznym od 1999 w Poradni Kardiologicznej dla dorosłych i dzieci. Po kilkunastu latach pracy w Państwowym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, a następnie w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży.  

  • Anna Ulianiuk - Gołuńska
   Specjalista kardiologii

   Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Na co dzień pracuje jako młodszy asystent na oddziale kardiologiczno - internistycznym SP ZOZ w Ostrołęce. Ukończyła liczne kursy z echokardiografii. W Łomżyńskim Centrum Medycznym przyjmuje dorosłych pacjentów w Poradii Kardiologicznej.

  • Barbara Kazimiera Ladwiniec - Ściana
   Specjalista pediatrii, w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej.

   Pani doktor dzięki wieloletniej praktyce, obejmuje troskliwą opieką naszych najmłodszych pacjentów, wykonuje badania bilansowe oraz kwalifikacje do szczepień w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

  • Barbara Szantula
   Specjalista chorób zakaźnych i medycyny rodzinnej, specjalista I st. pediatrii

   Pochodzi z Łomży, absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki. W 1991 ukończyła Akademię Medyczną w Białymstoku. Pracowała w Poradni Dziecięcej, następnie w Zespole Gabinetów Lekarza Rodzinnego ZPOZ w Łomży. W Łomżyńskim Centrum Medycznym od 2009 roku.

  • Bożena Florczyk
   Specjalista pediatrii i neonatologii, międzynarodowy konsultant laktacyjny /IBCLC/

   Na co dzień pracuje na oddziale noworodków i wcześniaków z pododdziałem patologii noworodka i intensywnej opieki Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. W Łomżyńskim Centrum Medycznym przyjmuje dzieci w Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

  • Ewa Agata Wichrowska
   Lekarz w trakcie specjalizacji z urologii

   Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w  Katowicach, obecnie asystent w Oddziale Urologii Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. Zainteresowania: urologia onkologiczna i czynnościowa, w tym uroginekologia ze szczególnym uwzględnieniem leczenia nietrzymania moczu oraz, leczenie kamicy układu moczowego. Uczestniczka licznych szkoleń i kursów, w tym usg w Roztoczańskiej Szkole Ultrasonografii. Dba o satysfakcję pacjentów i przyjazną atmosferę w trakcie wizyty. Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Urologicznego.

    

  • Irena Ciołkowska-Olbryś
   Specjalista chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej

   W Łomżyńskim Centrum Medycznym przyjmuje dorosłych pacjentów w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W 1966 roku zdobyła dyplom lekarski w Akademii Medycznej w Białymstoku. W latach 1977 - 2001 pracowała w Poliklinice MSWiA. Od 2002 pracuje w Łomżyńskim Centrum Medycznym.

  • Irena Szantula
   Specjalista chorób wewnętrznych

   Specjalista chorób wewnętrznych. Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki. W 1985 roku ukończyła studia w Akademii Medycznej w Białymstoku. Po stażu rozpoczęła pracę w I oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala Wojewódzkiego w Łomży - przekształconym następnie w oddział kardiologii. W Łomżyńskim Centrum Medycznym pracuje od 2007 roku.

  • Jacek Karaszewski
   Lekarz medycyny w trakcie specjalizacji z urologii

   Ukończył Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, aktualnie jest asystentem w Klinice Urologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. W Łomżyńskim Centrum Medycznym udziela konsultacji urologicznych dla kobiet i mężczyzn oraz wykonuje badania USG układu moczowego. Prowadzi zajęcia z urologii dla studentów polskich i zagranicznych. Członek Polskiego Towarzystwa Urologicznego oraz European Association of Urology. Posiada doświadczenie w leczeniu schorzeń urologicznych. Jego główne zainteresowania zawodowe to uroonkologia, laparoskopia w urologii oraz urodynamika.

  • Jarosław Siemion
   Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz rehabilitacji leczniczej

   Pracuje w oddziale ortopedyczno - urazowym Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

  • Justyna Morawska
   Specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii

   Pracuje w Klinice Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Od listopada 2016 roku specjalista w dziedzinie reumatologii.

  • Łukasz Milewski
   Lekarz medycyny w trakcie specjalizacji z urologii

   Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, obecnie asystent w Oddziale Urologii Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. Szczególnie specjalizuje się w leczeniu kamicy układu moczowego (operacje małoinwazyjne sposobem endoskopowym) jak również  nieinwazyjne leczenie kamicy sposobem ESWL.  Laparoskopowe leczeni żylaków powrózka nasiennego. Zawsze otwarty na pacjentów i ich problemy. 

  • Maciej Kowalczuk
   Lekarz w trakcie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej

   W Łomżyńskim Centrum Medycznym dokonuje opisów oraz interpretacji zdjęć RTG.

  • Marek Prus
   Lekarz w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

   Tytuł lekarza uzyskał na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Od 2011 roku staż rezydencki realizował w Białostockim Centrum Onkologii, a następnie pracował w SPZOZ w Łapach. W naszym Centrum przyjmuje dorosłych pacjentów w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

  • Michał Kwiatkowski
   Lekarz w trakcie specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu

   Ukończył Akademię Medyczną w Białymstoku. Pracuje w Klinice Ortopedii i Traumatologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Białymstoku. Po licznych kursach z zakresu chirurgii ortopedycznej. W Łomżyńskim Centrum Medycznym wykonuje m.in. USG stawów biodrowych u niemowląt.

  • Patrycja Milewska
   Lekarz Stażysta

   Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W ŁCM odbywa cząstkowy, sześciotygodniowy staż podyplomowy w zakresie medycyny rodzinnej. 

  • Patrycja Szostakowska
   Lekarz w trakcie specjalizacji z neonatologii

   Ukończyła Warszawski Uniwersytet Medyczny kierunek lekarski. Obecnie pracuje w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce na Oddziale Neonatologicznym. Realizuje specjalizację w dziedzinie neonatologii. Wespra kadrę lekarską w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

  • Paweł Sobczyński
   Lekarz w trakcie specjalizacji z anesteziologii i intensywnej terapii

   Ukończył Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, a obecnie w trybie rezydenckim specjalizuje się w dziedzinie anestezjologii w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Jest takżewykładowcą w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży. Od listopada będzie przyjmował pacjentów dorosłych w POZ. 

  • Wojciech Bąkowski
   Specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii

   Bezpośrednio po ukończeniu studiów pracował w warszawskim Instytucie Reumatologicznym. Współtworzył  Ośrodek Leczenia Osteoporozy ŁCM. Pracuje również w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku.
   W Łomżyńskim Centrum Medycznym przyjmuje w Poradni Reumatologicznej.

  • dr hab. Jan Krzysztof Kirejczyk, prof. PWSIiP w Łomży
   Specjalista chirurgii dziecięcej i medycyny ratunkowej

   Doktor Jan Krzysztof Kirejczyk jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, cenionym specjalistą w dziedzinie chirurgii dziecięcej i medycyny ratunkowej. W latach 1990-2015 pracował w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, a następnie w latach 2015-2017 w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie i Uniwersytecie Rzeszowskim. Odbył kilka szkoleń z zakresu chirurgii dziecięcej, urologii dziecięcej i medycyny ratunkowej w szpitalach uniwersyteckich w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Irlandii. Jest wykładowcą na Wydziale Nauk o Zdrowiu PWSIiP w Łomży.

  • dr n. med. Henryk Perkowski
   Specjalista gastroenterologii, nefrologii i chorób wewnętrznych

   Pracuje w oddziale nefrologicznym ze stacją dializ i pododdziałem onkologii Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Doktor nauk medycznych z zakresu bakteriologii.

  • dr n. med. Maciej Skrętek
   Specjalista ginekologii i położnictwa

   Akademię Medyczną ukończył w 1983 roku  z dyplomem lekarza. Specjalizację II stopnia w zakresie położnictwa i ginekologii uzyskał w 1990 roku w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Od 1994 roku doktor nauk medycznych. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu ginekologii i położnictwa.
   W Łomżyńskim Centrum Medycznym przyjmuje codziennie w Poradni Ginekologicznej. 

  • dr n. med. Małgorzata Karolczuk
   Specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii

   Ukończyła Akademię Medyczną w Białymstoku. Na co dzień pracuje w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku w Klinice Endokrynologii. W Łomżyńskim Centrum Medycznym dr Małgorzata Karolczuk przyjmuje dorosłych pacjentów w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej, a na wizyty prywatne, w zakresie porad endokrynologicznych. W listopadzie 2016 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie endokrynologii.

  • dr n. med. Tomasz Leśniewicz
   Specjalista położnictwa i ginekologii, doktor nauk medycznych.

   Ukończył Akademię Medyczną w Białymstoku. Na co dzień dr Tomasz Leśniewicz pracuje w Białymstoku w Poliklinice Położniczo-Ginekologicznej Arciszewscy oraz w Poradni Genetycznej Genetics. W naszym Centrum doktor przyjmuje ramach wizyt refundowanych przez NFZ oraz wizyt prywatnych. 

  • dr n. med. Waldemar Pędziński
   Specjalista chorób dzieci, medycyny rodzinnej, organizacji ochrony zdrowia, doktor nauk medycznych

   W latach 1990-1994 dyrektor Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, od 1 czerwca 1994 roku dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. W latach 1998-2004 był prorektorem, a następnie rektorem Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Łomży. Wraz z grupą życzliwych osób zaplanował i zorganizował Łomżyńskie Centrum Medyczne.

  • dr n.med. Małgorzata Chlabicz
   Specjalista medycyny rodzinnej i kardiologii

   Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Uczestniczyła w licznych kursach echokardiografii. Na co dzień pracuje w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, w Klinice Kardiologii.  W Łomżyńskim Centrum Medycznym przyjmuje dorosłych pacjentów w Poradni Kardiologicznej.

  • prof. dr hab. n. med. Janusz Popko
   Specjalista chirurgii urazowo-ortopedycznej

   Prof. Janusz Popko uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii urazowo-ortopedycznej w 1991, habilitację w 1992 r. a tytuł profesorski w 2006 r. Absolwent kursu ultrasonografii w Stolzalpe i organizator w regionie północno-wschodnim bezpłatnego programu profilaktyki dysplazji stawu biodrowego obejmującego każdego noworodka w 1- i 3-cim miesiącu życia. Opracował (z inżynierami) gwóźdź teleskopowy do leczenia złamań i deformacji kości długich w przebiegu wrodzonej łamliwości kości. Uznany autorytet z zakresu biochemii płynu stawowego. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za osiągnięcia organizacyjno-dydaktyczne. Dorobek naukowy obejmuje ponad 200 publikacji naukowych i wystąpień zjazdowych o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym.

 • Pielęgniarki, położne, technicy RTG
  rozwiń

  • Agata Szymańska
   Pielęgniarka

   Współpracuje z Łomżyńskim Centrum od 2000 roku. Realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską w środowisku nauczania i wychowania w Szkole Podstawowej nr 10 i Szkole Podstawowej nr 5.

  • Agnieszka Puławska
   Pielęgniarka

   W 2018 ukończyła studia na Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, wydział pielęgniarstwa, uzyskując tytuł magistra. Również realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską w środowisku nauczania i wychowania w SP nr 4.

  • Anna Dąbrowska
   Pielęgniarka

   Ukończyła Wyższą Szkołę Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży uzyskując tytuł licencjata pielęgniarstwa. Pracowała w Szpitalu Wojewódzkom im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Od września 2018 r.  realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską w środowisku nauczania i wychowania w SP nr 4.

  • Anna Maria Siebiatyńska
   Elektroradiolog

   Ukończyła Warszawski Uniwersytet Medyczny uzyskując tytuł licencjata w dziedzinie elektroradiologii. Jest po studiach podyplomowych z zakresu Zarządzania w Ochronie Zdrowia, dzięki którym uzyskała tytuł Menadżera Ochrony Zdrowia.  Pracuje w Szpitalu Dziecięcym  im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie na stanowisku Technik Elektroradiologii.  Przyjmuje pacjentów w Pracowni RTG oraz Pracowni Densytometrycznej.

  • Beata Karpińska
   Specjalista pielęgniarstwa internistycznego

   Mgr pielęgniarstwa, absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Swoje pierwsze doświadczenia związane z pracą w pielęgniarstwie zdobyła w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. W Łomżyńskim Centrum Medycznym pracuje od 2006 r. Odpowiedzialna jest za realizację szczepień ochronnych naszych małych pacjentów. Od 19 stycznia 2016 roku z uprawnieniami do ordynowania leków i wypisywania recept.

  • Emilia Łada
   Pielęgniarka

   W 2018 roku ukończyła studia na Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, wydział pielęgniarstwa, uzyskując tytuł magistra. Do grona pracowników ŁCM dołączyła w grudniu 2016 roku.

  • Emilia Wyszomierska
   Elektroradiolog

   Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, na którym uzyskała tytuł magistra elektroradiologii.  Z Łomżyńskim Centrum Medycznym związana od 2016 roku, pracuje w Pracowni RTG. 

  • Iwona Kowalska
   Pielęgniarka

   Od pierwszych dni pracy (1 marca 2005 roku) związana z Poradnią Reumatologiczną i Osteoporozy oraz Pracownią Densytometryczną. W kwietniu 2009 roku powołana na stanowisko koordynatora tych poradni. Obecnie pracownik Działu Medycznego. Od 19 stycznia 2016 roku z uprawnieniami do ordynowania leków i wypisywania recept. W 2018 roku ukończyła studia na Państwowej Wyższej szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży wydział pielęgniarstwa, uzyskując tutuł magistra.

  • Izabela Żochowska
   Specjalista pielęgniarstwa ginekologicznego

   W 2009 roku  ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, uzyskując tytuł magistra położnictwa, w 2012 roku podyplomowe studia: "Przygotowanie pedagogiczne". W 2010 roku ukończyła kurs pielęgniarstwa środowiskowego, a w 2015 roku specjalizację ginekologiczną. Wcześniej pracowała również jako położna w Klinice Ginekologiczno - Położniczej w Białymstoku. Od 19 stycznia 2016 roku z uprawnieniami do ordynowania leków i wypisywania recept.

  • Katarzyna Hil
   Specjalista pielęgniarstwa internistycznego

   Z firmą związana od 2012 roku. Pierwsze kroki w zawodzie stawiała w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce w oddziale neonatologicznym. Z zamiłowania i wykształcenia także kosmetolog. Od 19 stycznia 2016 roku z uprawnieniami do ordynowania leków i wypisywania recept.

  • Katarzyna Jankowska
   Specjalista pielęgniarstwa położniczego

   W 2007 roku ukończyła studia wyższe na Akademii Medycznej w Białymstoku. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia. W latach 2007 - 2011 pracowała na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. Z Łomżyńskim Centrum Medycznym związana od 2008 roku, gdzie rozpoczęła pracę w poradni położniczo-ginekologicznej i poradni położnej środowiskowo-rodzinnej. Od 2014 pełni funkcję zastępcy Kierownika Działu Medycznego. Niepoprawna optymistka, którą ciężko wyprowadzić z równowagi. Przyjęła na świat kilkuset maluchów, z czego jest naprawdę dumna. Dobrze czuje się w bezpośrednim kontakcie z pacjentem. Jest koordynatorem projektu „Akademia Rodzica” realizowanym przy naszym Centrum. Z zamiłowania nauczyciel akademicki. 19 stycznia 2016 roku uzyskała uprawnienia do ordynowania leków i wypisywania recept. Od października 2016 roku specjalista pielęgniarstwa położniczego.  

  • Krystyna Brzeziak
   Higienistka szkolna

   Współpracuje z Łomżyńskim Centrum od 2000 roku. Realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską w środowisku nauczania i wychowania w Szkole Podstawowej nr 10 i Szkole Podstawowej nr 5.

  • Małgorzata Salwowska
   Higienistka szkolna

   Współpracuje z Łomzyńskim Centrum Medycznym od 2003 roku. W Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży zajmuje się profilaktyką z zakresu medycyny szkolnej.

  • Maria Jatczak
   Pielęgniarka

   Jest pielęgniarką od 26 lat. Wcześniej pracowała jako pielęgniarka w PGF Sp. z o.o. w Łomży. Z Łomżyńskim Centrum Medycznym związana od 2010 roku, pracuje w Poradni Kardiologicznej.

  • Maria Teresa Muszyńska
   Położna

   Z firmą związana od 12.10.2006 r.  Po wieloletniej pracy w oddziale sali porodowej rozpoczęła pracę w ŁCM w poradni położniczo-ginekologicznej i poradni środowiskowo-rodzinnej.

  • Marika Gałczyk
   Pielęgniarka

   W 2014  roku ukończyła studia wyższe na Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, wydział pielęgniarstwa, uzyskując tytuł magistra. Od 19 stycznia 2016 roku z uprawnieniami do ordynowania leków i wypisywania recept.

  • Mariola Kozłowicz
   Elektroradiolog

   Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, na którym uzyskała tytuł magistra elektroradiologii. Od 2015 roku Inspektor Ochrony Radiologicznej.

  • Patrycja Sierzputowska
   Specjalista pielęgniarstwa paliatywnego

   Ukończyła Wyższą Szkołę Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży uzyskując tytuł magistra pielęgniarstwa. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracująć w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. Ostatni rok przepracowała w Domu Opieki Hospicyjnej w Łomży. Kadrę pielęgniarską wspiera od sierpnia 2018 roku.

  • Patrycja Szczęsna
   Pielęgniarka

   W 2017 roku ukończyła studia wyższe na Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, wydział pielęgniarstwa, uzyskując tytuł magistra. Od 19 stycznia 2016 roku z uprawnieniami do ordynowania leków i wypisywania recept.

  • Paulina Czarniecka
   Pielęgniarka

   Paulina ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Informatyki i Przedsiębiorczości uzyskując tytuł licencjata pielęgniarstwa. Obecnie kontynuuje naukę na tej samej uczelni na studiach magisterskich. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Wielkiej Brytanii, jako pielęgniarka w prywatnym domu opieki. Ostatnie miejsce zatrudnienia to gabinet okulistyczny.

  • Sylwia Sienicka
   Pielęgniarka

   W 2017 roku ukończyła studia na Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, wydział pielęgniarstwa, uzyskując tytuł magistra. Od 19 stycznia 2016 roku uprawniona  do ordynowania leków i wypisywania recept.

  • Wiesława Fira
   Specjalista pielęgniarstwa ratunkowego

   Ukończyła Wyższą Szkołę Agrobiznesu w Łomży uzyskując tytuł magistra pielęgniarstwa. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując na oddziale nefrologicznym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie. Ostatnie miejsce zatrudnienia to Szpital Wojewódzki w Łomży oddział ortopedyczno-urazowy. 

 • Dietetycy
  rozwiń

  • Marta Rożniata
   dietetyk

   Dietetyk medyczny, absolwentka studiów pierwszego i drugiego stopnia   na kierunku dietetyka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Od 2014 r.  asystent Instytutu Medycznego w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Pani magister stale poszerza swoją wiedzę i kwalifikacje zawodowe poprzez udział w licznych konferencjach naukowych oraz kursach i szkoleniach m.in. kurs żywienia kobiet w ciąży i małych dzieci,  żywienie w chorobach tarczycy, kurs dietetyki sportowej oraz dietetyki klinicznej. 

   Do głównego profilu zainteresowań pani dietetyk należy wpływ żywienia i stylu życia na występowanie chorób autoimmunologicznych, w tym  choroby Hashimoto, zespołu policystycznych jajników oraz  innych chorób dietozależnych.

 • Psycholog
  rozwiń

 • Pracownicy administracyjni
  rozwiń

  • Katarzyna Lutostańska
   Kierownik Działu Medycznego

   Z wykształcenia ekonomista, nauczyciel języków obcych, tłumacz. Z Łomżyńskim Centrum Medycznym związana od 2009 roku. 

  • Adam Bagiński
   Administrator Systemu Informatycznego Centrum Diagnostyczno-Leczniczego

   Pan Adam zajmuje się również drobnymi pracami serwisowymi urządzeń biurowych i aparatury medycznej.

  • Agnieszka Cuch
   Koordynator programu pilotażowego POZ PLUS

   Ukończyła Gdańskie Uniwersytet Medyczny uzyskując tytuł magistra dietetyki. W ŁCM będzie odpowiedzialna za koordynowanie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej "POZ PLUS".

  • Alicja Bońska
   Pracownik Działu Medycznego

   Ukończyła studia Wyższe na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 2002 roku, zdobywając tytuł magistra w zakresie zarządzania. Związana z firmą od 1 czerwca 2007 roku. Przez lata pracy poszerzała swoją wiedzę z zakresu świadczeń medycznych, pracując w różnych komórkach organizacyjnych Łomżyńskiego Centrum Medycznego. Obecnie pracownik Działu Organizacji.

  • Bartosz Pędziński
   Z-ca Dyrektora Centrum Diagnostyczno-Leczniczego

   doktor nauk o zdrowiu, z-ca dyrektora Centrum Diagnostyczno-Leczniczego oraz adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jest współautorem modelu kompleksowej opieki zdrowotnej opartej o technologię IT wdrożonego w Centrum w ramach dotacji unijnej Regionalnego Programu Operacyjnego. W latach 2008 - 2010 był konsultantem ds. grypy w European Center for Disease Control and Prevention w Sztokholmie. Od początku pracy zawodowej stara się łączyć praktykę przedsiębiorczości z teorią akademicką w dziedzinie zdrowia publicznego, zarządzania i organizacji oraz telemedycyny. Autor szeregu publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych oraz artykułów w piśmiennictwie branżowym takich jak "Menedżer Zdrowia, Nowe technologie IT w ochronie zdrowia i Rynek Zdrowia".

  • Elżbieta Dorobisz
   sekretarka

   Absolwentka Uniwersytetu Prawa w Białymstoku, studia magisterskie, kierunek administracja publiczna. Po stażu w Urzędzie Miejskim w Wydziale Polityki Społecznej prowadziła działalność gospodarczą przez 3 lata. W ŁCM od 2015 roku.
    

  • Elżbieta Gąska
   Kierownik Działu administracyjno - gospodarczego

   W pracy łączy doświadczenie, jakie zdobyła w ciągu wielu lat w szkolnictwie, sektorze organizacji pozarządowych oraz umiejętności zdobyte w czasie studiów z zarządzania funduszami.

  • Katarzyna Godlewska
   Koordynator programu pilotażowego POZ PLUS

   Ukończyła Olsztyńską Szkołę Wyższą uzyskując tytuł magistra fizjiterapii. W ŁCM będzie odpowiedzialna za koordynowanie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej "POZ PLUS".

  • Katarzyna Jankowska
   Z-ca kierownika Działu Medycznego

   W 2007 roku ukończyła studia wyższe na Akademii Medycznej w Białymstoku, w trakcie specjalizacji z pielęgniarstwa położniczego, absolwentka studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia. W latach 2007 - 2011 pracowała na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. Z Łomżyńskim Centrum Medycznym związana od 2008 roku, gdzie rozpoczęła pracę w poradni położniczo-ginekologicznej i poradni położnej środowiskowo-rodzinnej. Od 2014 pełni funkcję zastępcy Kierownika Działu Medycznego. Niepoprawna optymistka, którą ciężko wyprowadzić z równowagi. Przyjęła na świat kilkuset maluchów, z czego jest naprawdę dumna. Dobrze czuje się w bezpośrednim kontakcie z pacjentem. Jest koordynatorem projektu „Akademia Rodzica” realizowanym przy naszym Centrum. Z zamiłowania nauczyciel akademicki w PWSIiP w Łomży. Od 19 stycznia 2016 roku z uprawnieniami do ordynowania leków i wypisywania recept.

  • Marta Miller
   Księgowa

   Związana z firmą od 2001 roku.

  • Paulina Orzołek
   specjalista ds. organizacji

   Wspiera Dział Administracyjno-Gospodarczy na stanowisku specjalisty ds.organizacji. Magister ekonomii na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Białostockiego. Interesuje się rękodziełem oraz literaturą faktu. 

    

  • Waldemar Pędziński
   Prezes Zarządu ŁCM Sp. z o.o., Dyrektor Naczelny Centrum Diagnostyczno-Leczniczego

   Specjalista chorób dzieci, medycyny rodzinnej, organizacji ochrony zdrowia, doktor nauk medycznych, w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej. W latach 1990-1994 dyrektor Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, od 1 czerwca 1994 roku dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. W latach 1998 - 2004 był prorektorem, a następnie rektorem Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Łomży. Wraz z grupą życzliwych osób zaplanował i zorganizował Łomżyńskie Centrum Medyczne.

 • Pracownicy gospodarczy
  rozwiń

  • Agnieszka Gacioch
   pracownik gospodarczy

   Pani Agnieszka dba o czystość i porządek w naszym Centrum.

  • Hanna Grabowska
   pracownik gospodarczy

   Pani Hania dba o czystość i porządek naszego Centrum.

  • Teresa Kosewska
   pracownik gospodarczy

   Pani Teresa dba o czystość i porządek naszego Centrum.

 • Obsługa prawna
  rozwiń

  • Alicja Gujska-Pędzińska
   adwokat

   Obsługą prawną Łomżyńskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. zajmuje się adwokat Alicja Gujska-Pędzińska prowadząca działalność w formie indywidualnej Kancelarii Adwokackiej w Białymstoku. Alicja Gujska-Pędzińska ukończyła prawo oraz ekonomię na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku. Specjalizuje się w szczególności w prowadzeniu spraw gospodarczych, sporządzeniu umów oraz reprezentowaniu stron w sprawach dotyczących błędów w sztuce lekarskiej. W obszarze jej zainteresowań pozostaje również prawo spółek. 

   Kancelaria Adwokacka
   ul. M. Skłodowskiej - Curie 3 lok.  37
   15-094 Białystok
   tel. +48 509 351 959, e-mail: alicjagujska@wp.pl