Częste pytania – FAQ

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Jak się zapisać do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej?

Osoby pełnoletnie zgłaszają się osobiście z dowodem osobistym  do recepcji Łomżyńskiego Centrum Medycznego. Dzieci zgłaszane są przez rodziców lub opiekunów prawnych poprzez podpisanie deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej. Do deklaracji dziecka niezbędny jest numer PESEL dziecka, a w przypadku gdy dziecko nie ma jeszcze nadanego numeru PESEL, należy podać nr pesel rodzica lub opiekuna prawnego. To my wypełniamy za Państwa deklaracje, na podstawie przekazanych przez Państwa danych oraz dowodu osobistego. Zapraszamy w godz. 7:00-18:00, od poniedziałku do piątku. Deklarację wyboru lekarza mogą państwo zgłosić poprzez swoje IKP. Zalecamy wtedy również wybór pielęgniarki i położnej w naszym Centrum.

 

Czy aby się przepisać do poradni POZ w Centrum, muszę z poprzedniej poradni POZ odebrać dokumentację medyczną i wypełnić jakieś dokumenty?

Nie. To Narodowy Fundusz Zdrowia poinformuje poprzedniego świadczeniodawcę o tym, że zmienili Państwo lekarza rodzinnego.  Państwa dokumentacja medyczna musi pozostać u poprzedniego świadczeniodawcy. Natomiast mogą Państwo wystąpić o jej kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Państwa dokumentacja medyczna dostępna jest również na IKP. My nie wymagamy od nowych pacjentów kserokopii dokumentacji z poprzedniej poradni. W przypadkach szczególnych, poprosimy Państwa o nią. 

 

Czy na wizytę u lekarza rodzinnego trzeba się umawiać?

Tak. Każda wizyta powinna być wcześniej umówiona. Proponujemy Państwu następujące możliwości rejestracji: wypełnienie formularza na stronie internetowej medycynalomza.pl, kontakt telefoniczny, osobisty lub przez osoby trzecie.

 

Jestem obcokrajowcem. Czy mogę skorzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej w Państwa poradni?

Tak, Zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, osoby z państw członkowskich UE/EFTA, posiadające ważną kartę EKUZ mogą zgłosić się do nas w celu uzyskania niezbędnych świadczeń. Pamiętajmy jednak, że karta EKUZ uprawnia do świadczeń zdrowotnych, które:

   • są niezbędne z medycznego punktu widzenia z uwzględnieniem charakteru tych świadczeń i czasu trwania pobytu;
   • zostały udzielone w celu uniknięcia sytuacji, w której pacjent byłby zmuszony do powrotu na terytorium państwa ubezpieczenia, aby uzyskać potrzebne leczenie.

Posiadacze karty EKUZ muszą umówić się na wizytę i zgłosić się do poradni z kartą i adresem zamieszkania na terenie państwa, w którym wydano kartę.

 

Poradnie specjalistyczne

Jak zapisać się do specjalisty?

Pacjentów zapisujemy poprzez formularz dostępny na stronie internetowej medycynalomza.pl,  telefonicznie, osobiście i przez osoby trzecie.

Jakie dane muszę podać aby się zarejestrować?

Imię i nazwisko, PESEL lub PESEL opiekuna – w przypadku noworodków, adres, nr telefonu, kod skierowania do Poradni specjalistycznej.

Do jakiej poradni potrzebne jest skierowanie?

Skierowanie jest wymagane do poradni kariologicznej, kardiologicznej dla dzieci oraz leczenia osteoporozy.

Do Poradni Ginekologiczno-Położniczej nie wymagane jest skierowanie.

 

Badania Laboratoryjne

W jakich godzinach pobierany jest materiał do bań laboratoryjnych?

Materiał do badań laboratoryjnych pobierany jest w poniedziałki i czwartki od 7:00 do 9:00. Wtorki, środy i piątki od 7:00 do 8:00

Kiedy i gdzie mogę odebrać wyniki badań laboratoryjnych?

Wyniki badań laboratoryjnych dostępne są zazwyczaj tego samego dnia na stronie internetowej oraz na państwa IKP. W wyjątkowych przypadkach wyniki badań w wersji papierowej można odebrać w Recepcji naszego Centrum następnego dnia roboczego w godzinach popołudniowych. W przypadku badań specjalistycznych prosimy o kontakt z pracownikami punktu informacyjnego lub recepcji, którzy udzielą szczegółowych informacji.

 

Badanie moczu

Do badań rutynowych (np. badanie ogólnie moczu) oddajemy mocz poranny. Pobieramy mocz ze środkowego strumienia: przy zachowaniu podstawowych zasad higieny, pierwszą porcję moczu oddajemy do toalety, resztę natomiast do uprzednio przygotowanego pojemniczka. Mocz należy dostarczyć w ilości określonej przez pielęgniarkę lub położną ŁCM (min. 10 ml). W przypadku, kiedy pacjent nie jest w stanie oddać moczu do naczynia (np. niemowlę, pacjent obłożnie chory) mocz należy pobrać do specjalnego plastikowego woreczka, założonego w sposób obejmujący ujście zewnętrzne cewki moczowej. Woreczki dostępne są w aptekach.

Pobrany mocz należy jak najszybciej dostarczyć do Gabinetu Diagnostyczno-Zabiegowego najlepiej w ciągu godziny od pobrania. Gdy jest to niemożliwe, mocz należy przechowywać w temperaturze ok. 4°C w lodówce i dostarczyć go do Centrum pomiędzy 07.00 a 08.00 rano. Pojemniki na mocz dostępne są bezpłatnie w punkcie informacyjnym Łomżyńskiego Centrum Medycznego lub można je kupić w aptece.

Mocz Do Badań Bakteriologicznych – Panowie

Mocz do badań bakteriologicznych należy pobrać rano przestrzegając poniższych zasad:

 1. Pobrać z Gabinetu Diagnostyczno-Zabiegowego specjalną płytkę posiewową.
 2. Zsunąć napletek i wykonać toaletę ujścia zewnętrznego cewki moczowej.
 3. Umyć ręce bieżącą woda z mydłem i wysuszyć jednorazowym ręcznikiem.
 4. Nie dotykać wewnętrznych ścianek pojemnika, przykrywki oraz powierzchni płytki.
 5. Chwycić płytkę posiewową w miejscu oznaczonym jako uchwyt.
 6. Przetrzeć okolice cewki moczowej jałowym gazikiem lub papierowym ręcznikiem.
 7. Pierwszą partię moczu oddać do toalety.
 8. Drugą część oddawanego moczu nie przerywając strumienia oddać bezpośrednio na obie strony płytki posiewowej.
 9. Natychmiast po zmoczeniu płytki posiewowej należy umieścić ją w pojemniku ochronnym, zamknąć wieczko i w możliwie najkrótszym czasie dostarczyć do Gabinetu Diagnostyczno-Zabiegowego -do chwili transportu przechowywać w lodówce.
 10. Nie należy oddawać moczu bezpośrednio do pojemnika ochronnego na płytkę posiewową.

Mocz Do Badań Bakteriologicznych – Panie

Mocz do badań bakteriologicznych należy pobrać rano przestrzegając poniższych zasad:

 1. Pobrać z Gabinetu Diagnostyczno-Zabiegowego specjalną płytkę posiewową.
 2. Wykonać toaletę ujścia zewnętrznego cewki moczowej.
 3. Umyć ręce bieżącą woda z mydłem i wysuszyć jednorazowym ręcznikiem.
 4. Nie dotykać wewnętrznych ścianek pojemnika, przykrywki oraz powierzchni płytki.
 5. Chwycić płytkę posiewową w miejscu oznaczonym jako uchwyt.
 6. Przetrzeć okolice cewki moczowej jałowym gazikiem lub papierowym ręcznikiem.
 7. Pierwszą partię moczu oddać do toalety.
 8. Drugą część oddawanego moczu nie przerywając strumienia oddać bezpośrednio na obie strony płytki posiewowej.
 9. Natychmiast po zmoczeniu płytki posiewowej należy umieścić ją w pojemniku ochronnym, zamknąć wieczko i w możliwie najkrótszym czasie dostarczyć do Gabinetu Diagnostyczno-Zabiegowego -do chwili transportu przechowywać w lodówce.
 10. Nie należy oddawać moczu bezpośrednio do pojemnika ochronnego na płytkę posiewową. 

 

Różne

Potrzebuję kserokopii dokumentacji medycznej, co powinienem zrobić?

Pacjent musi złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej, w którym dokładnie określi jakiej dokumentacji potrzebuje (poradnia, pracownia, okres za jaki potrzebuje dokumentacji, konkretny wynik badania). My przygotujemy dokumentację bez zbędnej zwłoki i nie dłużej niż 7 dni. Zalecamy uprzednio pobrać i wypełnić wniosek, który dostępny jest w zakładce dokumenty do pobrania

Czy moją dokumentacje może odebrać inna osoba?

Tak, ale pod warunkiem, że pacjent złoży własnoręcznie podpisane upoważnienie, w którym wskaże kto może odebrać kserokopię jego dokumentacji. Wzór upoważnienia jest dostępny w zakładce dokumenty do pobrania