Recepcja:
862 166 555
recepcja@medycynalomza.pl

Badania laboratoryjne

Oferujemy ponad 3900 różnorodnych badań laboratoryjnych w pełnym zakresie.

Pobieranie  krwi realizowane jest w naszych gabinetach diagnostyczno-zabiegowych, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 - 8.00 rano. Analiza materiału odbywa w się w certyfikowanym laboratorium w Łomży lub w Białymstoku.
Wyniki badań podstawowych nasi pacjenci otrzymują już następnego dnia w recepcji, po godzinie 11


Szczegółowe informacje na temat sposobu i terminów realizacji badań specjalistycznych można uzyskać w recepcji oraz telefonicznie:
86 216 65 55.

Rodzaje badań realizowanych w ŁCM:

 • Autoimmunologia
 • Badania kału
 • Badania mikobiologiczne
 • Badania serologiczne
 • Badania układu krzepnięcia
 • Badania podstawowe i biochemiczne
 • Badania z moczu
 • Diagnostyka anemii
 • Diagnostyka chorób nowotworowych
 • Diagnostyka chorób tarczycy
 • Diagnostyka choroby wieńcowej i chorób serca
 • Diagnostyka cukrzycy
 • Diagnostyka osteoporozy i zaburzeń kostnych
 • Hematologia
 • Hormony płciowe i inne badania ginekologiczno-położnicze
 • Immunoglobuliny, składniki dopełniacza i inne enzymy
 • Hormony i metabolity
 • Markery odczynów zapalnych i chorób reumatologicznych
 • Badania toksykologiczne - leki, metabolity, alkohole i inne substancje, metale, narkotyki
 • Diagnostyka chorób genetycznych met. PCR

Laboratorium, z którym współpracujemy, gwarantuje wysoką jakość. Jej potwierdzeniem są certyfikaty krajowe oraz międzynarodowe, w tym m.in.:

 • Certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w zakresie medycznej diagnostyki laboratoryjnej.
 • Powszechny Program Oceny Wiarygodności Wyników Badań Laboratoryjnych (Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi). Sprawdziany: hematologia; koagulologia; immunologia; hormony; markery nowotworowe; specyficzne białka i leki.
 • Ogólnopolski Sprawdzian Wiarygodności Badań w Mikrobiologii - POLMICRO (Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Łodzi).
 • Lipid Standarization Program (Centers for Disease Control and Prevention - National Heart, Lung and Blood Instytut, USA).
 • Bayer Urinanalysis Proficiency Program (Bayer, Niemcy).
 • External Quality Assessment Schemes (Labquality, Finlandia). Programy: chemia kliniczna - podstawowa diagnostyka laboratoryjna; chemia kliniczna - sprawdziany specjalne; immunologia; koagulologia; mikrobiologia - parazytologia; serologia bakteryjna; mikrobiologia - wirusologia; serologia grup krwi.
 • Randox International Quality Assessment Scheme RIQAS (Randox Laboratories, Wielka Brytania). Programy: hematologia; biochemia; immunologia.