Ośrodek badawczo-rozwojowy

O Ośrodku

Ośrodek Badawczo – Rozwojowy

Łomżyńskie Centrum Medyczne od początku działalności nieustannie poszukuje doskonalszych sposobów przychodzenia z pomocą pacjentom, ale także organizowania swojej działalności. Podnoszenie poziomu usług medycznych, sięganie po nowoczesne rozwiązania, dążenie do efektywności działań, kreowanie lepszej rzeczywistości – to codzienny dekalog naszych działań.

Konsekwencją takiej postawy stało się powołanie Ośrodka Badawczo -Rozwojowego w Łomżyńskim Centrum Medycznym. Jest to miejsce, gdzie mówimy o naszych wizjach, a zaraz potem przekształcamy je w poglądy, formuły i badania naukowe oraz praktyczne rozwiązania.

Praca zespołu Ośrodka Badawczo – Rozwojowego zaowocowała już  szeregiem opracowań, prezentowanych na konferencjach naukowych oraz publikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych.  Koncepcje przekształcone w dokumenty formalno – prawne, projekty technologiczne, zezwolenia i decyzje administracyjne, doprowadziły do powstania Centrum Diagnostyczno – Leczniczego przy ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 9 w Łomży.

Osiągnięcie dojrzałej formy  projektu możliwe było dzięki współpracy Łomżyńskiego Centrum Medycznego z ośrodkami  naukowo – badawczymi:  Wydziałem Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Wydziałem Informatyki Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży.

W 2012 roku dokonaliśmy pierwszego naszego zgłoszenia patentowego w Urzędzie Patentowym RP pod nazwą”Sposób gromadzenia danych diagnostycznych pacjenta”. Ogromny wkład intelektualnej pracy mógłby jednak nigdy nie przynieść rzeczywistych pożytków bez odpowiedniej promocji i wsparcia finansowego. Dopiero przy trzeciej próbie, w 2015 roku, w niezwykle zaciętej rywalizacji konkursowej otrzymaliśmy dotację unijną z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – Wzrost Innowacyjności Przedsiębiorstw.

Utworzenie Centrum Diagnostyczno-Leczniczego to nie jedyny przykład twórczego doskonalenia ŁCM. Braliśmy udział w ogólnopolskim projekcie badawczym „Badanie POLKARD – Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego”. Braliśmy udział w realizacji „Programu opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego, ryzyka zachorowania na  nowotwory złośliwe”. Stale współpracujemy z uczelniami wyższymi naszego regionu: podejmujemy prace naukowo – badawcze, organizujemy praktyki studenckie oraz współpracujemy z osobami ubiegającymi się o uzyskanie stopni naukowych.

Więcej informacji na temat aktualnie realizowanych projektów i obszarów specjalizacji Ośrodka Badawczo – Rozwojowego w Łomżyńskim Centrum Medycznym znajdą Państwo w zakładce: „Współpraca i prace naukowe”.

Współpraca

Aktualnie w ramach Ośrodka badawczo-rozwojowego współpracujemy z następującymi partnerami w obszarze działalności badawczo-naukowej i wdrożeniowej.

 

Polski Innowacyjny Klaster MedycznyWspółpraca w obszarze modelu Koordynowanej Opieki Zdrowotnej. Jesteśmy aktywnym członkiem PIKMED będącym największym klastrem medycznym w Polsce, zrzeszającym 6 uczelni wyższych oraz ponad 40 podmiotów leczniczych i kilkanaście instytucji otoczenia biznesu.


 

Uniwersytet Medyczny w BiałymstokuWspółpraca z  Zakładem Zdrowia Publicznego w obszarze organizacji i zarządzania oraz infromatyzacji w opiece zdrowotnej. Wspólna realizacja prac naukowo-badawczych,   organizacja praktyk studenckich oraz realizowanie prac dyplomowych mających na celu uzyskanie stopnii naukowych.Współpraca z Kliniką Kardiologii w zakresie telekardiologii (telemonitoring EKG).


 

 

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w ŁomżyWspółpraca z  Zakładem Informatyki w zakresie informatyzacji podmiotu leczniczego oraz Zakładem Pielęgniarstwa w obszarze nauk o zdrowiu, wspólna realizacja prac magisterskich.


Jesteśmy otwarci na współpracę z podmiotami branży medycznej w zakresie działalności klinicznej, nauk o zdrowiu oraz informatyacji i zarządzania. Dysponujemy bazą około 60.000 pacjentów w pełnej elektronicznej dokumentacji medycznej, udzielamy ponad 50.000 porad rocznie w kilku poradniach specjalistycznych. Posiadamy własne zaplecze diagnostyczne w zakresie diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej, zatrudniamy wielu specjalistów z dużym doświadczeniem klinicznym oraz akademickim.Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą prosimy o kontakt:Łomżyńskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Ks. Kardynała Wyszyńskiego 9, 18-400 Łomżarecepcja@medycynalomza.pl
Tel. (+48) 862 166 555
Faks (+48) 862 166 664 

Prace Naukowe

Publikacje naukowe afiliowane przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

Tytuł oryginału: Legal regulations regarding transplantantion in Poland, Germany and Switzerland.
Autorzy:  D.Huzarska, J. Huzarska, B. Pędziński, P. Sowa, A. Szpak
Czasopismo: Polish Journal of Public Health: 2014;124(4)


Tytuł oryginału: Transgraniczny przepływ pacjentów – proces implementacji dyrektywy o stosowaniu praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej w Polsce.
Tytuł angielski: Cross-border movement of patients – process of implementation of the Directive on the application of patients’ rights in cross-border healthcare in Poland.
Autorzy: Dominika Maria Piotrowska, Paweł Sowa, Bartosz Pędziński, Andrzej Szpak
Czasopismo: Hygeia Public Health: 2014 : 49, 1, s. 6-11


Tytuł oryginału: Information and communication technologies in primary healthcare – barriers and facilitators in the implementation process.
Autorzy: Bartosz Pędziński, Paweł Sowa, Waldemar Pędziński, Michalina Krzyżak, Dominik Maślach, Andrzej Szpak.
Czasopismo: Studies in Logic, Grammar and Rhetoric: 2013 : 35, 48, s. 179-189


Tytuł oryginału: Joinpoint regression analysis of potential years of life lost due to main causes of death in Poland, years 2002-2011.
Autorzy: Michalina Krzyżak, Dominik Maślach, Martyna Skrodzka, Katarzyna Florczyk, Anna Szpak, Bartosz Pędziński, Paweł Sowa [S.D], Andrzej Szpak.
Czasopismo: Studies in Logic, Grammar and Rhetoric: 2013 : 35, 48, s. 157-167


Tytuł oryginału: POZ potrzebuje informatyzacji.
Autor: Bartosz Pędziński.
Czasopismo: Nowe Technologie IT w Ochronie Zdrowia: 2013 : 2, 2, s. 42-45


Tytuł oryginału: Wdrożenie cyfrowej dokumentacji w Łomży.
Autor: Bartosz Pędziński.
Czasopismo: Nowe Technologie IT w Ochronie Zdrowia: 2013 : 1, 1, s. 43-49


Tytuł oryginału: Wykorzystanie elektronicznej dokumentacji medycznej w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej w województwie podlaskim.
Tytuł angielski: The use of electronic medical records in primary health care in the Podlaskie Voivodeship.
Autorzy: Bartosz Pędziński, Paweł Sowa [S.D], Małgorzata Kołpak [S.D], Waldemar Pędziński, Andrzej Szpak.
Czasopismo: Zdrowie Publiczne: 2013 : 123, 2, s. 107-111


Tytuł oryginału: Ocena efektów realizacji programu profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK) w podstawowej opiece zdrowotnej.
Tytuł całości: W: Idea i praktyka nowego podejścia do edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Metody zwiększania skuteczności leczenia i poprawy jakości życia pacjenta.
Autorzy: Bartosz Pędziński, Andrzej Szpak, Waldemar Pędziński.
Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, 2010, s. 151-154

Prezentacje i doniesienia naukowe afiliowane przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

Tytuł oryginału: Stopień wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej Polsce
Tytuł angielski: „The status of implementation of electronic medical records in primary health care institutions in Poland”
Autorzy: Bartosz Pędziński, Paweł Sowa
Tytuł całości; W: Telemedicine and eHealth 2014, Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-Zdrowia, Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-Zdrowia, Warszawa 2014, Book of Abstracts


Tytuł oryginału: „Wybierz życie” – efekty realizacji populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy w grupie pacjentek Centrum Diagnostyczno-Leczniczego w Łomży.
Tytuł angielski: „Choose life” – the effects of implementation of the population program of prevention and early detection of cervical cancer in the group of patients diagnostic and therapeutic center in Łomża.
Autorzy: Katarzyna Jankowska, Bartosz Pędziński, Michalina Krzyżak.
Tytuł całości: W: IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć – pamięci Elisabeth Kübler-Ross”, Białystok, 22-25.05.2014. Zeszyt Streszczeń = IX International Scientific – Educational Conference „Life – giving death – in memory of Elizabeth Kübler-Ross” 22-25.05.2014. Abstract book.


Tytuł oryginału: Electronic Medical Record in primary health care in mazowieckie voivodeship – the current level of use.
Autorzy: Sylwia Wójcik, Paweł Sowa [S.D], Bartosz Pędziński.
Tytuł całości; W: 9th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists. Bialystok, April 24-26th 2014. Book of abstracts.


Tytuł oryginału: Wykorzystanie narzędzi e-zdrowia w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej
Autorzy: Bartosz Pędziński
Tytuł całości; W: Doświadczenie, realia i perspektywy rozwoju systemów ochrony zdrowia,18-20 kwiecień 2013, Lwów, Ukraina


Tytuł oryginału: Comprehensive model of electronic healthcare system in outpatient clinic.
Autor: Bartosz Pędziński.
Tytuł całości: W: 6th International Forum on Innovative Technologies for Medicine, Bialystok, November 21-23, 2012. Forum Catalogue.


Tytuł oryginału: Kontrola czynników ryzyka w programie profilaktycznym chorób układu krążenia realizowanym w podstawowej opiece zdrowotnej.
Autorzy: Bartosz Pędziński, Andrzej Szpak.
Tytuł całości: W: Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego „Polska 2012 – priorytety zdrowia publicznego”, Zielona Góra , 24-25 maja 2012 r.


Tytuł oryginału: Koncepcja organizacji i funkcjonowania innowacyjnego centrum diagnostyczno-leczniczego.
Tytuł angielski: The concept of organization and operation of innovative diagnostic and therapeutic center.
Autorzy: Bartosz Pędziński, Waldemar Pędziński, Andrzej Szpak
Czasopismo: Problemy Higieny i Epidemiologii: 2010 : 91, 3