Kariera

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail:
tel.: 862 166 556, 600 990 892
e-mail: sekretariat@medycynalomza.pl

Oferta pracy dla Pielęgniarek/Pielęgniarzy

Naszym pracownikom oferujemy:

 • Komfortowe warunki pracy w nowoczesnej organizacji i młodym zespole,
 • Możliwość stabilnej pracy i awansu zawodowego,
 • Umowę o pracę lub kontrakt w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Szkolenie wstępne z zakresu zasad organizacji pracy, obsługi elektronicznej dokumentacji medycznej, umiejętności wykonywania zadań na stanowisku pracy (m. in. gabinety diagnostyczno-zabiegowe podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej).

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego, ukończenia studiów co najmniej I stopnia na kierunku pielęgniarstwo,
 • Posiadania prawa wykonywania zawodu,
 • Autentycznego zaangażowania w pracę i chęci rozwoju zawodowego,
 • Mile widziane kursy specjalistyczne: ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I lub II, wywiad i badanie fizykalne, szczepienia ochronne.

Sposób rekrutacji:

1) CV wraz z listem motywacyjnym należy przesłać na adres sekretariat@medycynalomza.pl do 02 października 2020 r.

2) Z wybranymi osobami odbędziemy rozmowę rekrutacyjną.
3) Przed podpisaniem umowy o pracę oczekujemy odbycia szkolenia wstępnego we wspólnie ustalonych dniach i godzinach w ramach umowy o wolontariat.

 

CV powinno zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji. Z uwagi na ciągłe i powtarzalne procesy rekrutacji w ŁCM Sp. z o.o. zaleca się klauzulę o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Łomżyńskie Centrum Medyczne  Sp. z o.o. w celu i zakresie niezbędnym do obecnej i przyszłych procesów rekrutacji”.

Oferta pracy -Pracownik Rejestracji w Sekcji Koordynacji Świadczeń

Zakres obowiązków będzie obejmował między innymi:

 • przyjmowanie i identyfikacja potrzeb zdrowotnych pacjentów i przekierowanie ich na właściwe stanowiska pracy,
 • praca w call-center i na recepcji,
 • udzielanie informacji o udzielanych świadczeniach medycznych i personelu medycznym,
 • weryfikacja statusu ubezpieczenia pacjentów,
 • kierowanie ruchem pacjentów,
 • prowadzenie procesu ustalania uprawnień oraz odpłatności za udzielane świadczenia,
 • przyjmowanie opłat i obsługa kasy,
 • zadania zlecone przez Kierownika Sekcji.

Od kandydatów oczekujemy:

 • preferowane wykształcenie wyższe,
 • dyspozycyjności,
 • zaangażowania.

Naszym pracownikom oferujemy:

 • komfortowe warunki pracy,
 • forma zatrudnienia do ustalenia przez strony,
 • pracę w wielospecjalistycznym zespole medycznym,
 • możliwość stabilnej pracy i rozwoju zawodowego.

 

Sposób rekrutacji:
1) CV wraz z listem motywacyjnym należy przesłać na adres sekretariat@medycynalomza.pl  do 07 października 2020

2) Z wybranymi osobami odbędziemy rozmowę rekrutacyjną.

CV powinno zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji. Z uwagi na ciągłe i powtarzalne procesy rekrutacji w ŁCM Sp z o.o. zaleca sie klauzulę o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Łomżyńskie Centrum Medyczne  Sp. z o.o. w celu i zakresie niezbędnym do obecnej i przyszłych procesów rekrutacji”.

Oferta pracy dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarzom oferujemy:

 • Komfortowe warunki pracy w nowoczesnej organizacji i młodym zespole,
 • Dowolny wymiar czasu pracy i formę zatrudnienia,
 • Możliwość stabilnej pracy i rozwoju zawodowego,
 • Szerokie możliwości realizacji badań diagnostycznych na miejscu (RTG, USG, bad. lab.),
 • Możliwość realizacji badań naukowych,
 • Możliwość realizacji specjalizacji z medycyny rodzinnej.