Recepcja:
862 166 555
recepcja@medycynalomza.pl

Kariera


OFERTA PRACY DLA POŁOŻNEJ

Położnej oferujemy:

 • Elastyczne formy zatrudnienia (umowa zlecenie, umowa kontraktowa),
 • Komfortowe warunki pracy w nowoczesnej organizacji i młodym zespole,
 • Możliwość stabilnej pracy i awansu zawodowego,
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Szkolenie wstępne z zakresu organizacji pracy, obsługi elektronicznej dokumentacji medycznej, umiejętności wykonywania zadań na stanowisku pracy.

Oczekujemy:

 • Posiadania prawa wykonywania zawodu,
 • Odpowiedniego wykształcenia:
 1. tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub
 2. tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa: środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub
 3. ukończony kurs kwalifikacyjnyw dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub
 4. ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub
 5. rozpoczęte szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub
 6. rozpoczęty kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub
 7. tytuł zawodowy magistra położnictwa,
 • Autentycznego zaangażowania w pracę i chęci rozwoju zawodowego,
 • Wysokiej kultury osobistej.


Sposób rekrutacji:

 • CV wraz z listem motywacyjnym należy przesłać na adres sekretariat@medycynalomza.pl do dnia 21 września 2018 roku.
 •  Z wybranymi osobami odbędziemy rozmowę rekrutacyjną w terminie do dnia 30 września 2018 roku.
 • Przed podpisaniem umowy o pracę oczekujemy odbycia szkolenia wstępnego we wspólnie ustalonych dniach i godzinach w ramach umowy o wolontariat.

OFERTA PŁATNYCH PRAKTYK STUDENCKICH

Studentom oferujemy:

 • Wynagrodzenie za każdą godzinę pracy,
 • Możliwość rozwoju zawodowego w nowoczesnej organizacji,
 • Elastyczną formę zatrudnienia w indywidualnie uzgodnionym czasie pracy,
 • Dostęp do materiałów do badań do pracy licencjackiej lub magisterskiej.

Oczekujemy:

 •  Wysokiej kultury osobistej,
 •  Dobrej komunikacji z pacjentem,
 •  Autentycznego zaangażowania w pracę i chęci rozwoju zawodowego.

Zakres obowiązków:

 • Informowanie o ofercie placówki i zasadach udzielania świadczeń,
 • Kierowanie ruchem pacjentów,
 • Obsługa szatni oraz w zależności od posiadanych kompetencji udział w realizacji programów profilaktycznych i edukacyjnych. 

Rozpoczęcie pracy od 1 lipca 2018 roku.

Osoby zainteresowane pracą prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych (CV wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych oraz list motywacyjny).

 


OFERTA PRACY DLA PIELĘGNIAREK/PIELĘGNIARZY

Pielęgniarkom/pielęgniarzom oferujemy:

 • Elastyczne formy zatrudnienia (umowa zlecenie, umowa kontraktowa),
 • Komfortowe warunki pracy w nowoczesnej organizacji i młodym zespole,
 • Możliwość stabilnej pracy i awansu zawodowego,
 • Pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Szkolenie wstępne z zakresu organizacji pracy, obsługi elektronicznej dokumentacji medycznej, umiejętności wykonywania zadań na stanowisku pracy (m. in. gabinety diagnostyczno-zabiegowe podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej).

Oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego - ukończenie studiów co najmniej I stopnia na kierunku pielęgniarstwo,
 • Posiadania prawa wykonywania zawodu,
 • Autentycznego zaangażowania w pracę i chęci rozwoju zawodowego,
 • Wysokiej kultury osobistej.

Z uwagi na konieczność obsady kilku stanowisk pracy w szczególności poszukujemy osób posiadających dodatkowe kwalifikacje:

 • Kurs specjalistyczny: szczepienia ochronne,
 • Kurs specjalistyczny: ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I lub II,
 • Tytuł specjalisty w dziedzienie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania bądź ukończenie kursu kwalifikacyjnego w dziedzienie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa wraz z co najmniej trzyletnim stażem pracy w podstawowej opiece zdrowotnej.


Sposób rekrutacji:

 • CV wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych oraz list motywacyjny należy przesłać na adres sekretariat@medycynalomza.pl do dnia 30 czerwca 2018 roku.
 • Z wybranymi osobami odbędziemy rozmowę rekrutacyjną w terminie do dnia 06 lipca 2018 roku.
 • Przed podpisaniem umowy o pracę oczekujemy odbycia szkolenia wstępnego we wspólnie ustalonych dniach i godzinach w ramach umowy o wolontariat.

OFERTA PRACY DLA LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Lekarzom oferujemy:

 • Komfortowe warunki pracy w nowoczesnej organizacji i młodym zespole,
 • Dowolny wymiar czasu pracy i formę zatrudnienia,
 • Możliwość stabilnej pracy i rozwoju zawodowego,
 • Szerokie możliwości realizacji badań diagnostycznych na miejscu (RTG, USG, bad. lab.),
 • Możliwość realizacji badań naukowych,
 • Możliwość realizacji specjalizacji z medycyny rodzinnej.

 


OFERTA PRACY DLA LEKARZY SPECJALISTÓW MEDYCYNY PRACY

Lekarzom oferujemy:

 • Komfortowe warunki pracy
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Dowolny wymiar czasu pracy i formę zatrudnienia
 • Szerokie możliwości realizacji badań diagnostycznych na miejscu (RTG, USG, bad. lab.)
 • Współpracę z psychologiem realizującym badania kierowców
 • Możliwość konsultacji lekarzy specjalistów na miejscu

 


Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail:
tel.: 862 166 556, 600 990 892
e-mail: sekretariat@medycynalomza.pl