Recepcja:
862 166 555
recepcja@medycynalomza.pl

Kariera


OFERTA PRACY DLA POŁOŻNEJ

Położnej oferujemy:

 • Elastyczne formy zatrudnienia (umowa zlecenie, umowa kontraktowa),
 • Komfortowe warunki pracy w nowoczesnej organizacji i młodym zespole,
 • Możliwość stabilnej pracy i awansu zawodowego,
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Szkolenie wstępne z zakresu organizacji pracy, obsługi elektronicznej dokumentacji medycznej, umiejętności wykonywania zadań na stanowisku pracy.

Oczekujemy:

 • Posiadania prawa wykonywania zawodu,
 • Odpowiedniego wykształcenia:
 1. tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub
 2. tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa: środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub
 3. ukończony kurs kwalifikacyjnyw dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub
 4. ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub
 5. rozpoczęte szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub
 6. rozpoczęty kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub
 7. tytuł zawodowy magistra położnictwa,
 • Autentycznego zaangażowania w pracę i chęci rozwoju zawodowego,
 • Wysokiej kultury osobistej.


Sposób rekrutacji:

 •  CV wraz z listem motywacyjnym należy przesłać na adres sekretariat@medycynalomza.pl
 •  Z wybranymi osobami odbędziemy rozmowę rekrutacyjną.
 • Przed podpisaniem umowy o pracę oczekujemy odbycia szkolenia wstępnego we wspólnie ustalonych dniach i godzinach w ramach umowy o wolontariat.

CV powinno zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji. Z uwagi na ciągłe i powtarzalne procesy rekrutacji w ŁCM Sp z o.o. zaleca sie klauzulę o następującej treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Łomżyńskie Centrum Medyczne  Sp. z o.o. w celu i zakresie niezbędnym do obecnej i przyszłych procesów rekrutacji".


OFERTA PŁATNYCH PRAKTYK STUDENCKICH

Studentom oferujemy:

 • Wynagrodzenie za każdą godzinę pracy,
 • Możliwość rozwoju zawodowego w nowoczesnej organizacji,
 • Elastyczną formę zatrudnienia w indywidualnie uzgodnionym czasie pracy,
 • Dostęp do materiałów do badań do pracy licencjackiej lub magisterskiej.

Oczekujemy:

 •  Wysokiej kultury osobistej,
 •  Dobrej komunikacji z pacjentem,
 •  Autentycznego zaangażowania w pracę i chęci rozwoju zawodowego.

Zakres obowiązków:

 • Informowanie o ofercie placówki i zasadach udzielania świadczeń,
 • Kierowanie ruchem pacjentów,
 • Obsługa szatni oraz w zależności od posiadanych kompetencji udział w realizacji programów profilaktycznych i edukacyjnych. 

Osoby zainteresowane pracą prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych (CV wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych oraz list motywacyjny).

 

 


OFERTA PRACY DLA LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Lekarzom oferujemy:

 • Komfortowe warunki pracy w nowoczesnej organizacji i młodym zespole,
 • Dowolny wymiar czasu pracy i formę zatrudnienia,
 • Możliwość stabilnej pracy i rozwoju zawodowego,
 • Szerokie możliwości realizacji badań diagnostycznych na miejscu (RTG, USG, bad. lab.),
 • Możliwość realizacji badań naukowych,
 • Możliwość realizacji specjalizacji z medycyny rodzinnej.

 


OFERTA PRACY DLA LEKARZY SPECJALISTÓW MEDYCYNY PRACY

Lekarzom oferujemy:

 • Komfortowe warunki pracy
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Dowolny wymiar czasu pracy i formę zatrudnienia
 • Szerokie możliwości realizacji badań diagnostycznych na miejscu (RTG, USG, bad. lab.)
 • Współpracę z psychologiem realizującym badania kierowców
 • Możliwość konsultacji lekarzy specjalistów na miejscu

 


Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail:
tel.: 862 166 556, 600 990 892
e-mail: sekretariat@medycynalomza.pl