Badania diagnostyczne

 

Densytometria – badanie gęstości kości

Densytometria jest rodzajem badania rentgenowskiego (dokładniej DEXA), które służy do oceny gęstości mineralnej kości. Jest jednym z podstawowych badań wykorzystywanych w diagnostyce osteoporozy. Pomaga lekarzowi ocenić ryzyko złamań kości, a w niektórych przypadkach rozstrzyga, czy należy rozpocząć leczenie osteoporozy (służy także do oceny skuteczności leczenia).

Badanie jest nieinwazyjne, bezbolesne, trwa kilka minut i polega na uzyskaniu skanu kości szyjki udowej lub odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Densytometria jest badaniem bezpiecznym. Dawka promieniowania rentgenowskiego jest wyjątkowo niska (mniej niż 1/30 dawki stosowanej przy wykonywaniu zdjęcia radiologicznego klatki piersiowej). Przed badaniem elektroradiolog pomiar wzrostu i masy ciała. Densytometria nie wymaga bycia na czczo. Na dobę przed badaniem nie należy zażywać suplementów wapnia (inne leki powinno się przyjąć normalnie). Aby uniknąć zakłóceń, nie należy mieć na sobie żadnych metalowych przedmiotów (np. metalowych zamków, guzików, biżuterii). Kolejne badania densytometryczne powinno się wykonywać na tym samym aparacie, gdyż zwiększa to powtarzalność wyników i dokładność pomiarów i ułatwia ich porównywanie. Przeciwwskazaniem do densytometrii jest ciąża. W trakcie badania pacjent leży na stole pomiarowym, nad którym umieszczone jest ramię aparatu które przesuwa się nad pacjentem i badanym obszarem.

Badanie pozwala wykryć wczesne zmiany w gęstości kości i ocenić ryzyko osteoporozy, która prowadzi do złamań kości. Badania powinny w szczególności rozważyć osoby z grup ryzyka:

  1. kobiety po 65 r.ż.,
  2. kobiety przed 65 r.ż. po menopauzie
  3. mężczyźni po 70 r.ż. lub po 50 r.ż. w przypadku obecności czynników ryzyka: złamania niskoenergetycznego kości w przeszłości, upadki w przeszłości, BMI poniżej <18,5, palenie papierosów, leczenie glikokortykosteroidami

Badania realizowane są w ramach NFZ – na podstawie skierowania do Poradni Osteoporozy lub bez skierowania – odpłatnie. Zapraszamy!