Stopka

Łomżyńskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Centrum Diagnostyczno-Lecznicze
Ks. Kardynała Wyszyńskiego 9, 18-400 Łomża
recepcja@medycynalomza.pl
Tel. (+48) 862 166 555, Faks (+48) 862 166 556