E-monitoring EKG

To świadczenie medyczne dla pacjentów cierpiących na zaburzenia pracy serca oraz omdlenia, u których klasyczne metody diagnostyczne,
w tym Holter 24-godzinny nie pozwoliły na rozpoznanie problemu zdrowotnego. Metoda pozwala na skuteczne wykrywanie bardzo rzadkich objawowych zaburzeń kardiologicznych. Po wykryciu nieprawidłowości lekarz i pacjent otrzymują wiarygodny materiał, na podstawie którego można postawić diagnozę i zastosować właściwą metodę leczenia.

Wskazania do E-monitoringu EKG

Wskazania do badań z wykorzystaniem urządzeń – EKG określone zostały w wytycznych Amerykańskich i Europejskich Towarzystw Kardiologicznych. Wykonanie badań w trybie event-holter ma na celu ocenę objawów mogących wynikać z zaburzeń rytmu serca i/lub przewodzenia. Badanie zalecane jest między innymi dla następujących grup pacjentów:

 • chorzy z  niewyjaśnionymi omdleniami, stanem przedomdleniowym, zawrotami głowy o niejasnej etiologii,
 • chorzy z niewyjaśnionymi nawracającymi kołataniami serca,
 • chorzy z udarem niedokrwiennym o niejasnej etiologii i podejrzeniu napadowego migotania lub trzepotania przedsionków,
 • chorzy z niewyjaśnionymi epizodami duszności, bólu dławicowego w klatce piersiowej lub osłabienia.

Jak przebiega badanie?

Pacjent wypożycza przenośne urządzenie wielkości telefonu komórkowego. Nosi je cały czas przy sobie, niezależnie od miejsca pobytu.
W przypadku wystąpienia objawów sercowych, np. w momencie odczuwania bólu, kołatania serca lub arytmii, wciska jeden przycisk na urządzeniu. W ten sposób, badanie poprzez transmisję telefonii komórkowej, trafia na Platformę Telemedyczną, gdzie jest dostępne pracownikom Centrum Diagnostyczno – Leczniczego. Zapisy EKG trafiają również do lekarzy kardiologów z Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, którzy dokonują analizy i opisu uzyskanych wyników. W oparciu o te dane specjalista kardiolog sporządza raport z badania teleEKG zawierający opis uzyskanego zapisu EKG.

Po uzyskaniu raportu z badań pacjent ma możliwość uzyskania specjalistycznej konsultacji kardiologicznej, podczas której stawiana jest diagnoza lekarska i wydawane są zalecenia lekarskie.

Aparat tele-EKG

Badanie realizowane jest z wykorzystaniem innowacyjnego mobilnego urządzenia typu Event-Holter (EHO-MINI), które może być użytkowane przez 14 lub 30 dni. Aparat posiada bufor pamięci, co oznacza, że w momencie wciśnięcia przycisku przez pacjenta badanie rejestrowane jest w okresie przed, w trakcie i po niepokojącym incydencie sercowym. W ten sposób pacjent może rejestrować krótkotrwałe zaburzenia nawet po ich ustąpieniu oraz dowolne, cykliczne lub niejednorodne problemy z rytmem serca. Nie wymaga to żadnego dodatkowego wysiłku pacjenta. Nawet jeżeli włączy przycisk rejestracji np. dopiero po wyjściu z omdlenia, zapis tego momentu zostanie zarejestrowany i przesłany do Centrum Diagnostyczno-Leczniczego.

Aparat tele-EKG jest w pełni bezpieczny i dopuszczony pod względem formalno – prawnym do użytku w Polsce. W odróżnieniu od innych, nieprofesjonalnych rozwiązań dostępnych na rynku, urządzenie posiada świadectwo wolnej sprzedaży wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Certyfikat CE wydany przez Polskie Centrum Badań
i Certyfikacji.

Etapy realizacji badania:

1. Kwalifikacja pacjenta do badania – wystawienie skierowania.
2. Wypożyczenie urządzenia, szkolenie z obsługi urządzenia i platformy webcardio.
3. Zdalne monitorowanie zapisów EKG przez 14 lub 30 dni.
4. Analiza i ocena zapisów EKG – stworzenie raportu z badań.
5. Specjalistyczna konsultacja kardiologiczna— omówienie wyników i wydanie zaleceń.

Jak przebiega to badanie i kto powinien z niego skorzystać, omawiają to specjaliści Łomżyńskiego Centrum Medycznego w magazynie
o zdrowiu: „Co słychć, Panie Doktorze?”, zapraszamy na film:

Korzyści z zastosowania e-monitoringu EKG:

 • Możliwość diagnozowania zaburzeń rytmu serca, które dotychczas nie mogły być rozpoznane przy zastosowaniu tradycyjnych metod diagnostycznych.
 • Ocena wyników badań przez lekarzy kardiologów z Kliniki Kardiologii UMB, bez konieczności osobistej wizyty w klinice.
 • Metoda jest całkowicie bezinwazyjna i nie wymaga hospitalizacji.
 • Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania.
 • Niewielkie wymiary i waga urządzenia.
 • Dostęp do własnych zapisów EKG poprzez platformę web-cardio, możliwość udostępniania zapisów rodzinie.
 • Możliwość wprowadzania oraz zdalnego monitorowania parametrów masy ciała, ciśnienia tętniczego oraz wyników badań laboratoryjnych.