Jak przechytrzyć podstępną osteoporozę?

Blisko dwadzieścia osób dowiedziało się jak właściwie zapobiegać osteoporozie. Z inicjatywą zorganizowania tej profilaktycznej akcji zwrócił się do nas Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Najbardziej zainteresowani tematyką byli seniorzy 60+, sporą grupę stanowiły osoby po 40. roku życia. Nasi goście mieli okazję pozyskać wiedzę o chorobie i jej zapobieganiu od naszych fachowców: dr Wojciecha Bąkowskiego, mgr Iwony Szymanowskiej – dietetyczki oraz mgr Wiesławy Firy – pielęgniarki. Uczestnicy akcji otrzymali również materiały edukacyjne w formie broszur oraz gotowe jadłospisy adekwatne do żywienia w profilaktyce osteoporozy. Z pewnością była to kolejna cegiełka budowania świadomości zdrowotnej mieszkańców miasta.