Jak żyć z niewydolnością serca?

Zapraszamy do zapoznania się z webinarem i poradnikiem dla pacjentów chorych na niewydolność serca. Cenne informacje polecamy także dla członków rodziny i opiekunów osób z niewydolnością serca.  Materiały powstały w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług opieki zdrowotnej w zakresie telemedycyny i e-zdrowia – Telemonitoring pacjentów z niewydolnością serca” sfinansowanym z Programu Zdrowie w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i budżetu państwa. Projekt realizowany jest przez Narodowy Instytut Kardiologii we współpracy z Łomżyńskim Centrum Medycznym i innymi placówkami POZ w kraju. 

Bezpłatny poradnik dla pacjenta mogą Państwo pobrać na stronie projektu.   Jednocześnie informujemy, że w Łomżyńskim Centrum Medycznym osoby z chorobami serca mogą korzystać z opieki koordynowanej, w ramach której zyskają stałą opiekę lekarza POZ z rozszerzonym pakietem badań kardiologicznych, dostęp do konsultacji specjalisty kardiologa, dietetyka oraz wizyt edukacyjnych.