Recepcja:
862 166 555
recepcja@medycynalomza.pl

O ośrodku

Ośrodek Badawczo - Rozwojowy

Łomżyńskie Centrum Medyczne od początku działalności nieustannie poszukuje doskonalszych sposobów przychodzenia z pomocą pacjentom, ale także organizowania swojej działalności. Podnoszenie poziomu usług medycznych, sięganie po nowoczesne rozwiązania, dążenie do efektywności działań, kreowanie lepszej rzeczywistości - to codzienny dekalog naszych działań.

Konsekwencją takiej postawy stało się powołanie Ośrodka Badawczo -Rozwojowego w Łomżyńskim Centrum Medycznym. Jest to miejsce, gdzie mówimy o naszych wizjach, a zaraz potem przekształcamy je w poglądy, formuły i badania naukowe oraz praktyczne rozwiązania.

Praca zespołu Ośrodka Badawczo - Rozwojowego zaowocowała już  szeregiem opracowań, prezentowanych na konferencjach naukowych oraz publikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych.  Koncepcje przekształcone w dokumenty formalno - prawne, projekty technologiczne, zezwolenia i decyzje administracyjne, doprowadziły do powstania Centrum Diagnostyczno - Leczniczego przy ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 9 w Łomży.

Osiągnięcie dojrzałej formy  projektu możliwe było dzięki współpracy Łomżyńskiego Centrum Medycznego z ośrodkami  naukowo - badawczymi:  Wydziałem Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Wydziałem Informatyki Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży.

W 2012 roku dokonaliśmy pierwszego naszego zgłoszenia patentowego w Urzędzie Patentowym RP pod nazwą"Sposób gromadzenia danych diagnostycznych pacjenta". Ogromny wkład intelektualnej pracy mógłby jednak nigdy nie przynieść rzeczywistych pożytków bez odpowiedniej promocji i wsparcia finansowego. Dopiero przy trzeciej próbie, w 2015 roku, w niezwykle zaciętej rywalizacji konkursowej otrzymaliśmy dotację unijną z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego - Wzrost Innowacyjności Przedsiębiorstw.

Utworzenie Centrum Diagnostyczno-Leczniczego to nie jedyny przykład twórczego doskonalenia ŁCM. Braliśmy udział w ogólnopolskim projekcie badawczym "Badanie POLKARD - Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego". Braliśmy udział w realizacji "Programu opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego, ryzyka zachorowania na  nowotwory złośliwe". Stale współpracujemy z uczelniami wyższymi naszego regionu: podejmujemy prace naukowo - badawcze, organizujemy praktyki studenckie oraz współpracujemy z osobami ubiegającymi się o uzyskanie stopni naukowych.

Więcej informacji na temat aktualnie realizowanych projektów i obszarów specjalizacji Ośrodka Badawczo - Rozwojowego w Łomżyńskim Centrum Medycznym znajdą Państwo w zakładce: "Współpraca i prace naukowe".