Pracownice ŁCM biorą wolne od raka

Łomżyńskie Centrum Medyczne dołączyło do akcji WezWolneOdRaka, organizowanej przez Fundacje L. Nie ma już tłumaczenia: nie mam czasu, bo pracuję… Pracodawca udziela dodatkowego płatnego dnia wolnego, pod warunkiem wykonania w tym czasie mammografii. Badania, które jest najlepszą profilaktyką onkologiczną. W naszym Centrum taki profit zostanie przyznany wszystkim pracownicom, które kwalifikują się do Programu Profilaktyki Raka Piersi. Oprócz tego nasze Panie skorzystają z porad edukacji zdrowotnej i nauki samobadania piersi w ramach projektu „Zrób mammografię w trosce o Siebie i bliskich”, który realizujemy wspólnie z Białostockim Centrum Onkologii.

Zachęcamy inne firmy do udziału w tej szczytnej akcji!