Prywatne ubezpieczenia zdrowotne

Oferujemy obsługę pacjentów następujących firm prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego:

 

Inter Partner Assistance Polska S.A.

 

ICR Sp. z o.o.

 

Pol-Assistance Sp. z o.o.

 

Polmed Sp. z o.o. 
wyłącznie na podstawie indywidualnej karty zlecenia

 

 

PZU ZDROWIE S.A