Przyjaciel od serca – HOLTER

Omdlenia, kołatanie serca, niepokój? Jeśli towarzyszą Państwu takie objawy, być może jest to dobry moment, na nawiązanie bliskiej relacji z holterem. To niewielkie, technologicznie zaawansowane pudełeczko, możne wychwycić szeroką gamę zaburzeń rytmu serca. Od arytmii bezobjawowej, po napadowe migotanie przedsionków, chorobę wieńcową i inne groźne nieprawidłowości. Dzięki nim jesteśmy w stanie monitorować pracę serca od 24 godzin aż do 7 dni . Im dłużej, tym lepiej. Zyskujemy w ten sposób cenny czas na wychwycenie nieprawidłowości pojawiających się rzadziej, zagrażających jednak zdrowiu i życiu. Dzięki holterom wielu pacjentów finalnie uzyskuje właściwą diagnostykę, leczenie farmakologiczne lub zabiegowe.

Badanie holterem jest nieinwazyjne, bezpieczne dla każdego bez względu na wiek i płeć.