Recepcja:
862 166 555
recepcja@medycynalomza.pl

Prace naukowe

 • Publikacje naukowe afiliowane przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

  rozwiń

  Tytuł oryginału: Legal regulations regarding transplantantion in Poland, Germany and Switzerland.
  Autorzy:  D.Huzarska, J. Huzarska, B. Pędziński, P. Sowa, A. Szpak
  Czasopismo: Polish Journal of Public Health: 2014;124(4)


  Tytuł oryginału: Transgraniczny przepływ pacjentów - proces implementacji dyrektywy o stosowaniu praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej w Polsce.
  Tytuł angielski: Cross-border movement of patients - process of implementation of the Directive on the application of patients' rights in cross-border healthcare in Poland.
  Autorzy: Dominika Maria Piotrowska, Paweł Sowa, Bartosz Pędziński, Andrzej Szpak
  Czasopismo: Hygeia Public Health: 2014 : 49, 1, s. 6-11


  Tytuł oryginału: Information and communication technologies in primary healthcare - barriers and facilitators in the implementation process.
  Autorzy: Bartosz Pędziński, Paweł Sowa, Waldemar Pędziński, Michalina Krzyżak, Dominik Maślach, Andrzej Szpak.
  Czasopismo: Studies in Logic, Grammar and Rhetoric: 2013 : 35, 48, s. 179-189


  Tytuł oryginału: Joinpoint regression analysis of potential years of life lost due to main causes of death in Poland, years 2002-2011.
  Autorzy: Michalina Krzyżak, Dominik Maślach, Martyna Skrodzka, Katarzyna Florczyk, Anna Szpak, Bartosz Pędziński, Paweł Sowa [S.D], Andrzej Szpak.
  Czasopismo: Studies in Logic, Grammar and Rhetoric: 2013 : 35, 48, s. 157-167


  Tytuł oryginału: POZ potrzebuje informatyzacji.
  Autor: Bartosz Pędziński.
  Czasopismo: Nowe Technologie IT w Ochronie Zdrowia: 2013 : 2, 2, s. 42-45


  Tytuł oryginału: Wdrożenie cyfrowej dokumentacji w Łomży.
  Autor: Bartosz Pędziński.
  Czasopismo: Nowe Technologie IT w Ochronie Zdrowia: 2013 : 1, 1, s. 43-49


  Tytuł oryginału: Wykorzystanie elektronicznej dokumentacji medycznej w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej w województwie podlaskim.
  Tytuł angielski: The use of electronic medical records in primary health care in the Podlaskie Voivodeship.
  Autorzy: Bartosz Pędziński, Paweł Sowa [S.D], Małgorzata Kołpak [S.D], Waldemar Pędziński, Andrzej Szpak.
  Czasopismo: Zdrowie Publiczne: 2013 : 123, 2, s. 107-111


  Tytuł oryginału: Ocena efektów realizacji programu profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK) w podstawowej opiece zdrowotnej.
  Tytuł całości: W: Idea i praktyka nowego podejścia do edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Metody zwiększania skuteczności leczenia i poprawy jakości życia pacjenta.
  Autorzy: Bartosz Pędziński, Andrzej Szpak, Waldemar Pędziński.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej, 2010, s. 151-154

 • Prezentacje i doniesienia naukowe afiliowane przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

  rozwiń

  Tytuł oryginału: Stopień wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej Polsce
  Tytuł angielski: "The status of implementation of electronic medical records in primary health care institutions in Poland"
  Autorzy: Bartosz Pędziński, Paweł Sowa
  Tytuł całości; W: Telemedicine and eHealth 2014, Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-Zdrowia, Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-Zdrowia, Warszawa 2014, Book of Abstracts


  Tytuł oryginału: "Wybierz życie" - efekty realizacji populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy w grupie pacjentek Centrum Diagnostyczno-Leczniczego w Łomży.
  Tytuł angielski: "Choose life" - the effects of implementation of the population program of prevention and early detection of cervical cancer in the group of patients diagnostic and therapeutic center in Łomża.
  Autorzy: Katarzyna Jankowska, Bartosz Pędziński, Michalina Krzyżak.
  Tytuł całości: W: IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Życiodajna śmierć - pamięci Elisabeth Kübler-Ross", Białystok, 22-25.05.2014. Zeszyt Streszczeń = IX International Scientific - Educational Conference "Life - giving death - in memory of Elizabeth Kübler-Ross" 22-25.05.2014. Abstract book.


  Tytuł oryginału: Electronic Medical Record in primary health care in mazowieckie voivodeship - the current level of use.
  Autorzy: Sylwia Wójcik, Paweł Sowa [S.D], Bartosz Pędziński.
  Tytuł całości; W: 9th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists. Bialystok, April 24-26th 2014. Book of abstracts.


  Tytuł oryginału: Wykorzystanie narzędzi e-zdrowia w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej
  Autorzy: Bartosz Pędziński
  Tytuł całości; W: Doświadczenie, realia i perspektywy rozwoju systemów ochrony zdrowia,18-20 kwiecień 2013, Lwów, Ukraina


  Tytuł oryginału: Comprehensive model of electronic healthcare system in outpatient clinic.
  Autor: Bartosz Pędziński.
  Tytuł całości: W: 6th International Forum on Innovative Technologies for Medicine, Bialystok, November 21-23, 2012. Forum Catalogue.


  Tytuł oryginału: Kontrola czynników ryzyka w programie profilaktycznym chorób układu krążenia realizowanym w podstawowej opiece zdrowotnej.
  Autorzy: Bartosz Pędziński, Andrzej Szpak.
  Tytuł całości: W: Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego "Polska 2012 - priorytety zdrowia publicznego", Zielona Góra , 24-25 maja 2012 r.


  Tytuł oryginału: Koncepcja organizacji i funkcjonowania innowacyjnego centrum diagnostyczno-leczniczego.
  Tytuł angielski: The concept of organization and operation of innovative diagnostic and therapeutic center.
  Autorzy: Bartosz Pędziński, Waldemar Pędziński, Andrzej Szpak
  Czasopismo: Problemy Higieny i Epidemiologii: 2010 : 91, 3