Alicja Gujska-Pędzińska

Kancelaria Adwokacka
ul. M. Skłodowskiej – Curie 3 lok.  37
15-094 Białystok
tel. +48 509 351 959, e-mail: alicjagujska@wp.pl