Struktura organizacyjna

Łomżyńskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Podlaskiego pod numerem 000000019461.
Przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego jest Centrum Diagnostyczno-Lecznicze.

Poniżej przedstawiamy strukturę organizacyjną Centrum Diagnostyczno-Leczniczego: