Szkoła Cukrzycy

„Chorzy na cukrzycę wiedzący najwięcej żyją najdłużej” (prof. E. Joslin)

Celem programu edukacyjnego Szkoła Cukrzycy jest usystematyzowanie edukacji diabetologicznej i dostarczenie kompleksowej wiedzy na temat cukrzycy pacjentom podstawowej opieki zdrowotnej. Dla osób z cukrzycą program jest szansą na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • samokontroli zaburzeń glikemii,
  • żywienia w cukrzycy,
  • leczenia farmakologicznego
  • roli stylu życia i podstaw psychologii zdrowia.

Program realizowany jest w całej Polsce pod auspicjami „Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie”. Założenia programu oraz materiały edukacyjne przygotowane zostały na poziomie centralnym, pod nadzorem Rady Naukowej w skład której weszli cenieni specjaliści z dziedziny diabetologii i medycyny rodzinnej pod przewodnictwem prof. Bogny Wierusz- Wysockiej z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytet Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 

Projekt składa się z 8 spotkań edukacyjnych realizowanych przez wielodyscyplinarny zespół specjalistów Łomżyńskiego Centrum Medycznego:

  • lekarzy – dr n. med. Waldemar Pędziński, dr n. med. Małgorzata Karolczuk, lek. med. Anna Jastrzębska
  • pielęgniarki – mgr Katarzyna Hil, mgr Beata Karpińska
  • dietetyka – dr n. med. Angelika Charkiewicz
  • psychologa – mgr Piotr Lewańczuk

Wszyscy uczestniczy Szkoły Cukrzycy na spotkaniach otrzymują materiały edukacyjne, streszczenia zawierające najważniejsze informacje, dyplomy uczestnictwa, a ponadto mają zagwarantowaną indywidualną konsultację dietetyczną oraz uzyskują kartę zdrowia pacjenta OSOZ dającą dostęp do elektronicznego konta zdrowia pacjenta.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny dla pacjentów zadeklarowanych do Przychodni POZ Łomżyńskiego Centrum Medycznego. Do bezpłatnego udziału zapraszamy także rodziny i opiekunów osób chorych na cukrzycę!     

 

Szkole Cukrzycy poświęciliśmy trzy odcinki  cyklu magazynu o zdrowiu pt.: „Co słychać, Panie Doktorze?”