TUS – Trening umiejętności społecznych

 

Trening umiejętności społecznych ma na celu nauczyć jego uczestników m.in. tego, jak reagować na swoje emocje, jak komunikować się z innymi ludźmi czy jak współpracować w grupie. Z treningu mogą korzystać zarówno dorośli jak i dzieci. Trening umiejętności społecznych odbywa się w grupach, pod czujnym okiem terapeuty – psychologa.

Trening umiejętności społecznych (TUS):

 • to metoda uczenia się umiejętności interpersonalnych przez osoby, które z jakiegoś powodu mają trudności z relacjami i zachowaniami w grupie,
 • obejmuje szkolenie w zakresie takich umiejętności, jak rozmowa, kontakt wzrokowy, odczytywanie wskazówek społecznych, komunikacja niewerbalna i rozwiązywanie problemów,
 • jest często stosowany u osób z różnymi zaburzeniami psychicznymi jako równoległa terapia (np. w przypadku schizofrenii, autyzmu i lęków społecznych),
 • może być stosowany u dzieci z zaburzeniami lękowymi lub problemami w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, dzieci ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera, ADHD.

Po przebyciu treningu umiejętności społecznych pacjenci powinni być zdolni do lepszego funkcjonowania w relacjach z innymi ludźmi. W tym celu podczas terapii nabędą wiele umiejętności, wśród których można wymienić:

 • umiejętność inicjowania, ale i właściwego prowadzenia rozmowy;
 • dyskutowanie;
 • sposoby wyrażania krytyki, ale i umiejętność reagowania na krytykę;
 • metody radzenia sobie z różnymi uczuciami – zarówno negatywnymi, jak i pozytywnymi;
 • umiejętność słuchania innych ludzi, ale i zdolność do zadawania pytań;
 • metody odmawiania;
 • nauczenie, jak pracować w grupie;
 • sposoby na rozwiązywanie konfliktów;
 • rozróżnianie uczuć – zarówno swoich, jak i doświadczanych przez innych ludzi.

 

Trening umiejętności społecznych w Łomżyńskim Centrum Medycznym prowadzi doświadczony psycholog, psychoterapeuta i pedagog Alicja Cuellar-Tarczewska.