Usługi NFZ

Podstawowa opieka zdrowotna

Podstawową opieką zdrowotną w Łomżyńskim Centrum Medycznym objęty jest każdy pacjent, który wybierze naszą przychodnię POZ. Składając deklarację  wyboru należy wskazać lekarza POZ, pielęgniarkę POZ, a w przypadku kobiet i najmłodszych dzieci (do ukończenia drugiego miesiąca życia) również położną POZ.

W naszej przychodni możesz skorzystać z usług następujących lekarzy POZ:

 •  lek. med. Bożena Florczyk – specjalista pediatrii i neonatologii.
 •  dr n. med. Małgorzata Karolczuk – specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii.
 •  dr n. med. Waldemar Pędziński – specjalista chorób dzieci, organizacji ochrony zdrowia, specjalista medycyny rodzinnej.
 •  lek. med. Barbara Szantula – specjalista chorób zakaźnych i medycyny rodzinnej, specjalista I stopnia pediatrii.
 •  lek. med. Irena Szantula – specjalista chorób wewnętrznych, z wieloletnim doświadczeniem na oddziale kardiologicznym.

Ponadto Składając deklaracje wyboru POZ w naszej przychodni nie tylko trafiają Państwo pod opiekę znakomitych lekarzy specjalistów, ale także – w razie wskazań lekarskich – zyskują Państwo bezpłatny dostęp do badań diagnostycznych realizowanych na miejscu i bardzo szybko, w tym:

 • badań laboratoryjnych;
 • badań USG – wykonywanych na miejscu w Pracowni USG;
 • badań RTG – wykonywanych na miejscu w Pracowni RTG.

W razie wskazań lekarskich możesz, także skorzystać z poradni specjalistycznych w naszym Centrum.

Na podstawie obowiązujących przepisów, przypominamy, że pacjent ma prawo do bezpłatnego wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ nie częściej niż trzy razy w roku. Wyboru dokonuje się w imieniu własnym. W przypadku dzieci bądź innych osób, dla których ustanowiony został opiekun deklaracje składają rodzice lub opiekunowie prawni. Jeśli chcieliby Państwo znaleźć się pod opieką lekarzy przychodni POZ w Łomżyńskim Centrum Medycznym, zapraszamy do Recepcji: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 18.00.

Więcej informacji możesz uzyskać w Recepcji oraz telefonicznie: 86 216 65 55

 

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

W tym zakresie udzielamy świadczeń w poradniach specjalistycznych w następujących specjalnościach:

 • Świadczenia w zakresie kardiologii
 • Świadczenia w zakresie kardiologii dla dzieci
 • Świadczenia w zakresie leczenia osteoporozy
 • Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii, w tym:
  • świadczenia zabiegowe w zakresie położnictwa i ginekologii,
  • świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii – diagnostyka onkologiczna.

Na pierwsze wizyty w poradni kardiologicznej, kardiologicznej dla dzieci i leczenia osteoporozy wymagane jest skierowanie od lekarza POZ.
Na wizyty w poradni ginekologii i położnictwa skierowanie nie jest wymagane.