Współpraca

Aktualnie w ramach Ośrodka badawczo-rozwojowego współpracujemy z następującymi partnerami w obszarze działalności badawczo-naukowej i wdrożeniowej.

 

Polski Innowacyjny Klaster Medyczny

Współpraca w obszarze modelu Koordynowanej Opieki Zdrowotnej. Jesteśmy aktywnym członkiem PIKMED będącym największym klastrem medycznym w Polsce, zrzeszającym 6 uczelni wyższych oraz ponad 40 podmiotów leczniczych i kilkanaście instytucji otoczenia biznesu.

 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Współpraca z  Zakładem Zdrowia Publicznego w obszarze organizacji i zarządzania oraz infromatyzacji w opiece zdrowotnej. Wspólna realizacja prac naukowo-badawczych,   organizacja praktyk studenckich oraz realizowanie prac dyplomowych mających na celu uzyskanie stopnii naukowych. Współpraca z Kliniką Kardiologii w zakresie telekardiologii (telemonitoring EKG).

 

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

Współpraca z  Zakładem Informatyki w zakresie informatyzacji podmiotu leczniczego oraz Zakładem Pielęgniarstwa w obszarze nauk o zdrowiu, wspólna realizacja prac magisterskich.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą prosimy o kontakt:Jesteśmy otwarci na współpracę z podmiotami branży medycznej w zakresie działalności klinicznej, nauk o zdrowiu oraz informatyacji i zarządzania. Dysponujemy bazą około 60.000 pacjentów w pełnej elektronicznej dokumentacji medycznej, udzielamy ponad 50.000 porad rocznie w kilku poradniach specjalistycznych. Posiadamy własne zaplecze diagnostyczne w zakresie diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej, zatrudniamy wielu specjalistów z dużym doświadczeniem klinicznym oraz akademickim.

 

Łomżyńskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Ks. Kardynała Wyszyńskiego 9, 18-400 Łomża

recepcja@medycynalomza.pl
Tel. (+48) 862 166 555
Faks (+48) 862 166 664