Program profilaktyki chorób układu krążenia

Pacjentów zadeklarowanych do naszej przychodni POZ zapraszamy na bezpłatne badania profilaktyczne chorób układu krążenia. Program przeznaczony jest dla osób w  wieku od 35 do 65 r.ż.,  które w ciągu ostatnich 5 lat nie korzystały z programu i u których dotychczas nie rozpoznano choroby układu krążenia, cukrzycy, przewlekłej choroby nerek lub rodzinnej hipercholesterolemii. W ramach programu wpierw uzyskasz kompleksową ocenę ryzyka zachorowania na choroby układu krążenia, a następnie otrzymasz zalecenia jak ograniczyć ryzyko poważnego zachorowania. W przypadku wykrycia choroby układu krążenia, wdrożone zostanie odpowiednie leczenie na poziomie POZ lub objęty zostaniesz opieką kardiologiczną. Program składa się z dwóch wizyt.:

  • Na pierwszej dokonana zostanie ocena parametrów antropometrycznych (masy ciała i określenie wskaźnika BMI), pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz pobrana krew do oceny cholesterolu całkowitego, LDL­-cholesterolu, HDL­-cholesterolu, triglicerydów i  glukozy.
  • Na drugiej wizycie lekarz oceni wszystkie uzyskane wyniki badań, oszacuje 10-letnie ryzyko incydentu sercowo-naczyniowego zgodnie z algorytmem SCORE i wyda zalecenia co do dalszego postępowania.

Nasz koordynator sprawdzi czy kwalifikujesz się do programu oraz wyjaśni wszystkie wątpliwości. Zadzwoń  86 216 65 55

Uwaga! Wszystkie osoby, które ukończyły 40 rok życia będą mogły jednocześnie wykonać badania w ramach Programu Profilaktyka 40 PLUS.