Badania profilaktyczne dla wszystkich powyżej 40 r.ż.

Pacjentów naszej przychodni zapraszamy do realizacji badań w ramach Programu Profilaktyka 40 Plus. Do programu można przystąpić poprzez wypełnienie ankiety na stronie IKP i wybór naszej placówki lub poprzez kontakt z koordynatorem opieki w naszym Centrum (862 166 555). Poniżej przedstawiono maksymalny katalog badań dostępny w programie, zakres badań może być węższy i zależy od wypełnionej ankiety która określa czynniki ryzyka chorób.

Uwaga! Wszystkie osoby w wieku 35-60 lat zapraszamy jednocześnie do realizacji badań w ramach Programu profilaktyki chorób układu krążenia.

Pakiet badań diagnostycznych w Programie Profilaktyka 40 Plus:

Kobiety

Mężczyźni

– morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;

– stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;

–  stężenie glukozy we krwi;

–  AlAT, AspAT, GGTP;

–  poziom kreatyniny we krwi;

–  badanie ogólne moczu;

–  poziom kwasu moczowego we krwi;

– krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

 

 

– morfologia krwi obwodowej odsetkowym i płytkami krwi;

–  stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;

–  stężenie glukozy we krwi;

–  AlAT, AspAT, GGTP;

–  poziom kreatyniny we krwi;

–  badanie ogólne moczu;

–  poziom kwasu moczowego we krwi;

– krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT);

–  PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

 

Pakiet badań diagnostycznych wspólny dla kobiet i mężczyzn:

  • pomiar ciśnienia tętniczego;
  • pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI).