TeleOpiekaPOCHP

„TeleOpiekaPOCHP” to kolejny innowacyjny projekt telemedyczny realizowany w Łomżyńskim Centrum Medycznym, który ma na celu poprawę dostępu dla naszych pacjentów do najlepszych ośrodków klinicznych w Polsce, bez konieczności dalekich dojazdów do tych ośrodków. Do projektu może przystąpić każdy pacjent naszego Centrum który choruje na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POCHP). W ramach projektu każdy będzie miał wykonane kontrolne badanie RTG, morfologię krwi, oraz spirometrię wraz z pulsyksometrią. To ostatnie badanie przeprowadzone będzie na wysokiej klasie urządzeniu przez personel pielęgniarski który przeszedł niedawno gruntowne szkolenie w Centrum Medycyny Nieinwazyjnej w Gdańsku. Następnie pacjenci uzyskają videokonsultacje z lekarzami specjalistami chorób płuc oraz asystentami chorego z Kliniki Alergologii i Pneumonologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Zadaniem lekarzy specjalistów będzie sprawdzenie czy dotychczasowa terapia POCHP jest optymalna i zaplanowanie lepszego leczenia choroby. Asystenci pogłębią wiedzę pacjenta na temat schorzenia, nauczą lub zweryfikują poprawność przyjmowania leków wziewnych, poinstruują jak wykonywać ćwiczenia oddechowe, omówią możliwości zmiany diety i poprawy wydolności fizycznej, a co najważniejsze nauczą jak unikać zaostrzeń choroby. Przez cały czas trwania projektu każdy pacjent będzie miał realizowane wizyty kontrolne przez lekarza POZ oraz zostanie objęty osobistą opieką koordynatorki i pielęgniarki które pomogą pacjentom obsługiwać platformę telemedyczną i będą dbały o to, aby każdy pacjent otrzymał wszystkie świadczenia we właściwym terminie. Przewidywany okres udziału w projekcie to 3 miesiące. Więcej informacji na temat samego projektu oraz atrakcyjne materiały edukacyjne w formie filmów instruktażowych dostępne są na stronie www.pacjentwcentrum.eu. Zapraszamy do udziału! Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem 86 216 65 55.

Projekt organizowany jest przez Ministerstwo Zdrowia przy finansowaniu z Norweskiego Mechanizmu Finansowego (85%) oraz budżetu państwa (15%).