Koordynowana opieka zdrowotna w naukowej dyskusji…

O kierunkach zmian w sektorze medycznym, koordynowanej opiece zdrowotnej i zdrowiu publicznym dyskutowano w Łomży. Okazją do tego była Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Koordynowana opieka zdrowotna – kierunek zmian systemu opieki zdrowotnej”, zorganizowana przez Łomżyńskie Centrum Medyczne, pod egidą PTMSiZP, w miniony piątek (20 września). Aulę PWSiP wypełnili przedstawiciele zawodów medycznych, instytucji rządowych, samorządowych oraz naukowcy z wielu wiodących krajowych uczelni i uniwersytetów. Wśród gości, którzy jednocześnie mieli swoje wystąpienia podczas konferencji byli m.in.: Jarosław Pinkas – Główny Inspektor Sanitarny i Krajowy Konsultant w Dziedzinie Zdrowia Publicznego, Maciej Miłkowski – Wiceminister Zdrowia oraz dr Marzena Juczewska – z-ca Dyrektora ds. Medycznych Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. O tym, że Podstawowa Opieka Zdrowotna Plus, to właściwy kierunek zmian, utwierdził uczestników gość z Wielkiej Brytanii – ekonomista Andrew Smith. Jak dowodził, ten model opieki jest w UK i Niemczech obecny od kilkunastu lat, co owocuje zadowoleniem pacjentów, lecz również oszczędnościami w granicach 10%. Podczas naukowej debaty, w kuluarach uczelni, dzięki pomocy specjalistów z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, można było szybko i sprawnie założyć Internetowe Konto Pacjenta.  

Poniżej zamieściliśmy materiały, które prelegenci przedstawili podczas Konferencji.